gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Tenderi
Arhiva-Tenderi 2013. - 2017.
Otvoreni postupak 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
utorak, 10. april 2018.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Usluge održavanja Cisco opreme za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18. decembar 2017. do 10,00 časova
Izvođenje građevinsko zanatskih radova na tekućem održavanju objekata Ministarstva spoljnih poslova (molersko farbarskih radova, vodoinstalaterskih radova, stolarskih, bravarskih i drugi zanatskih intervencija) Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o obustavi postupka
16.  novembar  2017. do  10,00  časova
Izvođenje radova na sanaciji mokrih čvorova na vertikali 24 u objektu Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Dodatne
informacije i pojašnjenje
 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda
 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Odluka
o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora
07. septembar 2017. do 10,00 časova
Usluge osiguranja službenih vozila Ministarstva spoljnih poslova i osiguranje robe u prevozu Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Dodatne
informacije i pojašnjenja 
 
Izmene i dopune
konkursne dokumentacije 
 
Konkursna dokumentacija
(izmenjen i prečišćen tekst) 
 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 2
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1
06. septembar  2017. do  10,00  časova
Servisiranje i održavanje službenih vozila sa zamenom rezervnih delova za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije br.2
  
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije br.3
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1-4 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 5

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 6
30. maj 2017. do 10,00 časova
Usluga osiguranja imovine i lica za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
28. april 2017. do 10,00 časova
Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih MSP-a i članova njihovih porodica, za vreme službovanja u inostranstvu Poziv
za podnošenje ponuda

Invitation for submission of BIDS 
Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
5. april 2017. do 10,00 časova
Poslednje ažurirano utorak, 10. april 2018.
Opširnije...
 
Pregovarački postupak 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
utorak, 30. januar 2018.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Izvođenje građevinsko zanatskih radova na tekućem održavanju objekata Ministarstva spoljnih poslova.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora
Naučna stručna literatura izdavača Instituta za međunarodnu politiku i privredu Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Digitalna baza pravnih propisa za potrebe zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova i Diplomatsko- konzularnim predstavništvima Republike Srbije Obaveštenje
o pokretanju  pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 2

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 3 
Servisiranje i održavanje fotokopir aparata marke Canon IRA 8295 PRO u garantnom roku Obaveštenje
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva

Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
Usluga multimedijalnog paket servisa vesti  Novinske agencije „FoNet", usluga dnevnog i ekonomskog BETA servisa vesti, BETA TV servisa i biltena BetaNews, Novinske agencije „BETA", i usluga servisa vesti Novinske agencije Tanjug Obaveštenje
o pokretanju
pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 2

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 3
31. maj 2017. do 10,00 časova
Poslednje ažurirano sreda, 04. april 2018.
Opširnije...
 
Javne nabavke male vrednosti 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
sreda, 03. januar 2018.
<
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Nabavka dobara koja obuhvataju i pružanje usluga remontovanja-reparacije laser toner kaseta sa trajnim zbrinjavanjem otpadnih laser toner kaseta, ribona i ink-dzet ketridza, za potrebe Ministarstva spoljnih poslova.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26. decembar 2017. do 10:00 časova
Nabavka fotokopir aparata za potrebe Ministarstva spoljnih poslova


Poziv za podnošenje ponuda


Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2
06. decembar 2017. do 10:00 časova
Nabavka montirne opreme za arhivu Ministarstva spoljnih poslova.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29. novembar 2017. do 10:00 časova
Nabavka rezervnih delova za telefoniju za potrebe Ministarstva spoljnih poslova.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28. novembar 2017. do 10:00 časova
Nabavka radova na strukturnom kabliranju u cilju proširenja lokalne računarske mreže u objektu Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17. novembar 2017. do 10:00 časova
Nabavka rezervnih delova za telefoniju za potrebe Ministarstva spoljnih poslova. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

03. novembar 2017. do 10:00 časova
Nabavka fotokopir aparata za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2.

09. oktobar 2017. do 10,00 časova
Nabavka serverske jedinice za potrebe Protokola Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije
i pojašnjenja
 
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
04. septembar 2017. do 10,00 časova
Usluga produženja prava korišćenja licenci antivirusnog softvera Symantec Endpoint Protection 14 Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
12. jul 2017. do 10,00, časova
Usluga štampe administrativnog materijala za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Dodatne
informacije i pojašnjenja 
 
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
 13. jul 2017. do 10,00 časova
Usluga štampe administrativog materijala za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o obustavi postupka
 
Obaveštenje
o obustavi postupka 
22. jun 2017.  do 09,00 časova
Nabavka rezervnih delova za računarsku opremu za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Dodatne
informacije i pojašnjenja 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
12. maj 2017. do 10,00 časova
Potrošni materijal za potrebe održavanja zgrade Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Dodatne
informacije i pojašnjenja 
 
Izmene i dopune
konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija (izmenjena) 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
04. maj 2017. do 10,00 časova
Pružanje usluga  izrade državnih zastava i jarbola za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
20. april 2017.  do 10,00 časova
Nabavka papirne galanterije za održavanje higijene za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
28. mart 2017. do 10,00 časova
Opširnije...
 
Otvoreni postupak 2016. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
četvrtak, 03. mart 2016.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Papirna galanterija za održavanje higijene za potrebe MSP-a Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
11. mart 2016.  do 10,00 časova
Usluga dodatnog i privatnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vanbolničko i bolničko lečenje u inostranstvu zaposlenih MSP-a i članova njihovih porodica za vreme službovanja u inostranstvu Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Dodatne informacije i pojašnjenja
Izmene i dopune
konkursne dokumentacije
 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
21. mart 2016. do 10,00 časova
Usluga na poslovima špedicije – selidbe diplomatskog osoblja i drugih zaposlenih ministarstva, avionom, kamionom i brodskim kontejnerom u Diplomatsko- konzularna predstavništva Republike Srbije DKP RS i iz DKP RS u Republiku Srbiju Poziv
za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija  
Odluka
o zaključenju
okvirnog sporazuma 
 
Obaveštenje
o zaključenom
okvirnom sporazumu 
01. jun 2016. do 10,00 časova
Usluga rezervacije i obezbeđivanja avio karata, za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije 
 
Odluka
o zaključenju
okvirnog sporazuma 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
 
31. maj 2016. do 10,00 časova
Izvođenje radova na modifikaciji postojećeg, klasičnog dekorativnog osvetljenja fasade, na objektu Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
15. avgust 2016. do 10,00 časova
Kancelarijski materijal i papir risovani za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 2
 
04. avgust 2016. do 10,00 časova
Posebne fascikle i košuljice za trajno odlaganje arhivske građe za potrebe Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Izmene i dopune
konkursne dokumentacije
 
Konkursna dokumentacija  
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
25. avgust 2016. do 10,00 časova
Izvođenje radova na sanaciji mokrih čvorova na vertikali 26 u objektu Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
broj 1
 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
broj 2
 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
broj 3
 
Izmenjena
i dopunjena konkursna
dokumentacija
 
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
broj 4 
 
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije
broj 5 
 
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
25. novembar 2016. do 10,00 časova
Izvođenje građevinsko zanatskih radova na tekućem održavanju objekata Ministarstva spoljnih poslova (molersko farbarskih radova, vodoinstalaterskih radova, stolarskih, bravarskih i drugi zanatskih intervencija) Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
28. novembar 2016. do 10,00 časova
Opširnije...
 
Pregovarački postupak 2016. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
četvrtak, 03. mart 2016.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Servisiranje i održavanje fotokopir aparata marke Canon IRA 8295 PRO u garantnom roku Obaveštenje
o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
Digitalna baza pravnih propisaza potrebe zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova i Diplomatsko- konzularnim predstavništvima Republike Srbije Obaveštenje
o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija  
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 2

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 3 
27. maj 2016. do 10,00 časova
Usluga multimedijalnog paket servisa vesti Novinske agencije„FoNet" i usluga dnevnog i ekonomskog BETA servisa vesti, BETA TV servisa i biltena Biltena News, Novinske agencije „BETA" Obaveštenje
o pokretanju pregovaračkog postupka

Konkursna dokumentacija
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1 
 27. maj 2016. do 12,00 časova
Opširnije...
 
Javne nabavke male vrednosti 2016. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
četvrtak, 03. mart 2016.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Dobra koja obuhvataju i pružanje usluga remontovanja-reparacije laser toner kaseta sa trajnim zbrinjavanjem otpadnih laser toner kaseta, ribona i ink-dzet ketridza, za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije
i pojašnjenje
u vezi sa pripremanjem ponude 
 
Odluka
o dodeli ugovora

Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
22. mart 2016. do 10,00 časova
Potrošni materijal za potrebe održavanja zgrade MSP-a Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
18. mart 2016. do 10,00 časova
Nabavka fotokopir aparata za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija  
Dodatne informacije
i pojašnjenja

Izmene i
dopune konkursne
dokumentacije

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 2 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
za Partiju 1 
11. april 2016. do 10,00 časova
Usluga izrade državnih zastava i jarbola za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Pojašnjenje
konkursne dokumentacije 1 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
14. april 2016. do 10,30 časova
Servisiranje liftova u objektu Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
4. maj 2016. do 10,00 časova
Usluge štampe administrativnog materijala za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija  
Izmene konkursne dokumentacije
Obaveštenje
o produženju roka
za podnošenje ponuda 
 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
24. maj 2016. do 10,00 časova
Nabavka fotokopir aparata za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv
za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija 
Odluka
o dodeli ugovora 
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
23. jun 2016. do 10,00 časova
Usluga produženja prava korišćenja licenci antivirusnog softvera Symantec Endpoint Protection 12.1. Poziv
za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora  
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru
 
27. jun 2016. do 10,00 časova
Nabavka rezervnih delova za telefoniju za potrebe MSP Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Dodatne informacije
i obaveštenja 
 
Odluka
o dodeli ugovora
 
Obaveštenje
o zaključenom ugovoru 
22. novembar 2016. do 13,00 časova
Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

strana 1 od 3