gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Osnovne organizacione jedinice
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sektor za bezbednosnu politiku
+ larger fontnormal font- Smaller font
SEKTOR ZA BEZBEDNOSNU POLITIKU

Član 31.

Sektor za bezbednosnu politiku obavlja poslove koji se odnose na:

1) analizu vojno-političkih kretanja na globalnom, regionalnom i podregionalnom planu, kao i međunarodne pretnje i rizike, u prvom redu sa stanovišta uticaja na bezbednost i međunarodni položaj Republike Srbije;
2) aktivnosti u okviru Severno-atlantskog vojnog saveza (u daljem tekstu: NATO), Programa Partnerstvo za mir (u daljem tekstu: PzM) i drugim inicijativama i integracionim procesima na evro-atlantskom prostoru koji su pokrenuti od NATO ili se odvijaju u posrednom odnosu sa njim (bezbednosna struktura EU);
3) sprovođenje dokumenata OEBS koji se odnose na pitanja kontrole naoružanja;
4) druge poslove u vezi sa bezbednosnom politikom.

Uže unutrašnje jedinice u Sektoru za bezbednosnu politiku

Član 32.

U Sektoru za bezbednosnu politiku obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1) Odeljenje za NATO i PzM;
2) Odeljenje za ZBOP i bezbednosne izazove i za kontrolu naoružanja i vojnu saradnju;

Odeljenje za NATO i PzM

Član 33.

Odeljenje za NATO i PzM obavlja poslove koji se odnose na:

1) političke aktivnosti i integracione procese u okviru NATO i PzM, pre svega u regionu Jugoistočne Evrope;
2) ostvarenje Akcionog plana Republike Srbije za saradnju sa NATO kroz PzM;
3) druge poslove u vezi sa NATO i PzM.

Odeljenje za ZBOP i bezbednosne izazove i za kontrolu naoružanja i vojnu saradnju

Član 34.

Odeljenje za Evropsku bezbednosnu i odbrambenu politiku (u daljem tekstu: ZBOP) nove bezbednosne izazove i za kontrolu naoružanja i vojnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na:

1) aktivnosti ZBOP, razvoj vojnih i odbrambenih kapaciteta država EU (formiranje borbenih formacija i jedinica za brza dejstva), aktivnosti institucija EU u čijoj su nadležnosti pitanja vezana za ZBOP (Političko-bezbednosni komitet, Vojni komitet i Vojni štab), kao i aktivnosti vojno-civilnih misija EU;
2) saradnju Republike Srbije sa EU u oblasti bezbednosti;
3) analizu postojećih i novih bezbednosnih pretnji i izazova u svetu i posebno u regionu Jugoistočne Evrope;
4) aktivnosti Republike Srbije na sprovođenju međunarodnih ugovora i režima iz oblasti razoružanja i kontrole naoružanja (Konvencije o zabrani biološkog, hemijskog i nuklearnog oružja, Otavske konvencije o antipersonalnim minama);
5) sprovođenje dokumenata UN, EU i OEBS na planu regulisanja i kontrole statusa i prometa konvencionalnog i oružja za masovno uništenje;
6) druge poslove u vezi sa Evropskom bezbednošću i bezbednosnim izazovima i kontrolom naoružanja i vojnom saradnjom.