gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno Putovanja u inostranstvo
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu
+ larger fontnormal font- Smaller font
Zdravstvena zaštita za vreme privremenog boravka u inostranstvu se koristi na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije i međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju/socijalnoj sigurnosti.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju je predviđeno da osigurano lice, za vreme privatnog boravka u inostranstvu, ima pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći, kako bi se otklonila neposredna opasnost po život osiguranog lica.

Osigurano lice treba pre odlaska da pribavi odgovarajuću potvrdu koja se izdaje na osnovu neposrednog pregleda osiguranog lica od strane izabranog lekara, kao i na osnovu medicinske dokumentacije, i to: uvida u zdravstveni karton, uvida u izvod zdravstvenog kartona, nalaza i mišljenja izabranog lekara da osigurano lice ne boluje i da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 meseci za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući i druge zdravstvene usluge, kao i potvrde izabranog lekara – stomatologa o stanju zuba. Potvrdu izdaje nadležna filijala zdravstvenog osiguranja.

Osigurano lice kome je za vreme boravka u inostranstvu pružena hitna medicinska pomoć, a koje je boravilo u toj državi bez prethodno izdate potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite, nema pravo na naknadu troškova koji su nastali korišćenjem hitne medicinske pomoći za vreme boravka u inostranstvu, uključujući i troškove prevoza za povratak do mesta stanovanja u Republici Srbiji.

Troškove hitne medicinske pomoći pružene osiguranom licu u državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju/socijalne sigurnosti, a koje je boravilo u toj državi bez prethodno izdate potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite, uključujući i troškove prevoza za povratak do mesta stanovanja u Republici Srbiji, plaća Republički fond, a snosi ih osigurano lice po podnetom zahtevu za naknadu troškova od strane Republičkog fonda.

U tabeli se daje naziv i oznaka obrasca, odnosno potvrde koja treba da se pribavi pre putovanja u odnosnu državu:

 

Država u koju se putuje

 

Oznaka obrasca

 

Naziv obrasca / osnov

 

Institucija u inostranstvu  kojoj se predaje obrazac

 

Austrija

 

SRB/A3


Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Austriji;

međunarodni sporazum

 

austrijska bolesnička blagajna

 

Belgija

 

SRB/BE 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi
tokom boravka u drugoj državi
ugovornici;

međunarodni sporazum

 

belgijska kasa zdravstvenog osiguranja

 

BiH

 

SCG/BIH 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u BiH;

međunarodni sporazum

 

filijala zdravstvenog osiguranja u BiH

 

Bugarska

 

SRB/BG 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Bugarskoj;

međunarodni sporazum

 

zdravstvena ustanova u Bugarskoj

(Nacionalna blagajna za zdravstveno osiguranje)

 

Velika Britanija

 

ne postoji poseban obrazac, dovoljni su zdravstvena knjižica ili pasoš

 

ne postoji obrazac;

međunarodni sporazum

 

zdravstvena ustanova u Velikoj Britaniji

 

Italija

 

OBR/MOD7

 

Odobrenje boravka osiguranika i članova porodice za odsustvo,

međunarodni sporazum

 

italijanska kasa zdravstvenog osiguranja

 

Luksemburg

 

SRB/LUX 111

 

Potvrda o pravu na hitno potrebna
davanja u naturi za vreme privremenog
boravka;

međunarodni sporazum

 

nadležna institucija zdravstvenog osiguranja u Luksemburgu

 

Mađarska

 

SRB/HUN 111

 

Potvrda o pravu na zdravstvene usluge
za vreme privremenog boravka u
Mađarskoj;

međunarodni sporazum

 

 

nadležna mađarska institucija zdravstvenog osiguranja, zdravstvena ustanova

 

Severna
Makedonija

 

SRB/RM111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Republici Makedoniji;

međunarodni sporazum

 

filijala zdravstvenog osiguranja u Makedoniji

 

 

Nemačka

 

DE111SRB

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Nemačkoj;

međunarodni sporazum

 

nemačka kasa bolesničkog osiguranja

 

Poljska

 

ne postoji poseban obrazac, dovoljna je zdravstvena knjižica

 

međunarodni sporazum

 

zdravstvena ustanova u Poljskoj

 

Rumunija

 

SRB/RO 111


Potvrda o pravu na hitna davanja u naturi za vreme privremenog boravka;

međunarodni sporazum


nadležna rumunska institucija zdravstvenog osiguranja

 

Slovenija

 

SRB/SL 3

 

Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Sloveniji;

međunarodni sporazum


nadležna rumunska institucija zdravstvenog osiguranja

 

Slovačka

 

SRB/SK 111

 

Potvrda o pravu na hitna davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Slovačkoj;

međunarodni sporazum

 

zdravstvena ustanova u Slovačkoj

 

Turska

 

SRB/TR 111

 

Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Turskoj.

međunarodni sporazum

 

nadležna turska institucija zdravstvenog osiguranja

 

Holandija

 

YN 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka na teritoriji jedne od strana ugovornica;

međunarodni sporazum

 

holandska kasa zdravstvenog osiguranja

 

Hrvatska

 

SRB/HR 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj;

međunarodni sporazum

 

područna služba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

 

Crna Gora

 

SRB-MNE 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Crnoj Gori;

međunarodni sporazum

 

institucija zdravstvenog osiguranja u Crnoj Gori

 

Češka

 

YU/CZ 111

 

Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Češkoj Republici, međunarodni sporazum

 

češka kasa zdravstvenog osiguranja

 

Grčka, Danska, Kanada, Kipar, Kina, Norveška, Ruska Ferderacija, Francuska, Švedska i Švajcarska
(države sa kojima postoji bilateralni međunarodni sporazum), kao i druge države sa kojima ne postoji bilateralni međunarodni sporazum

 

Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu

 

Čl. 63-67 Zakona o zdravstvenom osiguranju

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Osigurano lice koje je koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu se, sa originalnom medicinskom i računskom dokumentacijom, obraća Direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Beograd, sa zahtevom za naknadom troškova pružene zdravstvene zaštite