gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Tenderi
Javne nabavke 2020.
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst

Otvoreni postupak

[02.11.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 11/2020) – Osiguranje zaposlenih u slučaju hirurških intervencija i težih bolesti (Partija 2)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[02.11.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 11/2020) – Osiguranje zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade (Partija 1)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[02.11.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – 
Nabavka boja za štambilje i frankir mašine, pribor za povezivanje i pečaćenje (Partija 16)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru


[02.11.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – Nabavka potrošnog materijala za UNIBIND uređaje (Partija 19)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[02.11.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – Nabavka ostalog kancelarijskog materijala (Partija 17)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[02.11.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – Nabavka sveski, blokova, stikera, rokovnika i mapa (Partija 11)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[02.11.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – Nabavka fascikli (Partija 5)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[02.11.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – Nabavka obrazaca (Partija 10)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[30.10.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – Nabavka papira za fotokopiranje A4 80gr/m (Partija 1)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[21.10.2020.] Javna nabavka u otvorenom postupku (JN 30/2020) - Nabavka informatičke opreme za potrebe Ministarstva spoljnih poslova.
1.Poziv za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija
3.Dodatne informacije i pojašnjenja
4.Dodatne informacije i pojašnjenja 2
5.Dodatne informacije i pojašnjenja 3
6.Izmena i dopune konkursne dokumentacije
7.Konkursna dokumentacija izmenjen i prečišćen tekst
8.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
9.Dodatne informacije i pojašnjenja 4
10.Odluka o dodeli ugovora
11.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 – Računari
12.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 – Štampači
13.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 5 – UPS uređaji

[07.10.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 10/2020) – Nabavka kancelarijskog nameštaja sa isporukom u Beogradu (Partija 1)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[01.10.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – Nabavka baterija (Partija 9)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[30.09.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – Nabavka koverti (Partija 4)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[28.09.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – Nabavka heft mašina, klamerica, spajalica, lepka, selotejpa (Partija 15)
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[28.09.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – Materijal za arhiviranje i pakovanje (Partija 6)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[25.09.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 7/2019) – Nabavka kancelarijskog materijala - Partija 8: Nabavka CD-a, USB memorija, tastatura i miševa
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[25.09.2020.] Centralizovana javna nabavka u otvorenom postupku (CJN 5/2020) – Usluge čišćenja zgrada u nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova (Partija 14)
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[23.09.2020.] Javna nabavka u otvorenom postupku JN (22/2020) - Usluga ekspresnog dostavljanja diplomatske pošte „od vrata do vrata" za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija
3.Dodatne informacije i pojašnjenja
4.Dodatne informacije i pojašnjenja 2
5.Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
6.Odluka o dodeli ugovora

[16.09.2020] Centralizovana javna nabavka (CJN 4/2020) - Nabavka usluga mobilne telefonije
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[05.08.2020.] Centralizovana javna nabavka (CJN 11/2020) - Putničko zdravstveno osiguranje
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3 – Putničko zdravstveno osiguranje

23.07.2020.] Centralizovana javna nabavka (CJN 1/2019) - Nabavka goriva i maziva
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 (Evro Premium BMB 95)
2.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3 (Evro Dizel)

[23.07.2020.] Centralizovana javna nabavka (CJN 7/2018) - Nabavka usluga mobilne telefonije
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[06.07.2020.] Javna nabavka dobara u otvorenom postupku (JN 25/2020) – Informatička oprema – laptop računari i video kamere
1.Poziv za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija

3.Dodatne informacije i pojašnjenja
4.Odluka o dodeli ugovora
5.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[22.06.2020.] Javna nabavka (JN 20/2020) - Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na tekućem održavanju objekata Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija

3.Dodatne informacije i pojašnjenja
4.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
5.Konkursna dokumentacija, prečišćen i izmenjen tekst
6.Odluka o dodeli ugovora
7.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[15.06.2020.] Javna nabavka JN (9/2020) - Rezervacija i obezbeđivanje avio karata za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija

3.Dodatne informacije i pojašnjenja
4.Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
5.Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

[11.06.2020.] Javna nabavka JN (19/2020) - Usluge špedicije – selidbe diplomatskog osoblja i drugih zaposlenih u DKP RS i iz DKP RS u Republiku Srbiju, kao i prevoz stvari i opreme za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija
3.Dodatne informacije i pojašnjenja

4.Dodatne informacije i pojašnjenja 2
5.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

[08.06.2020.] Centralizovana javna nabavka (CJN 9/2020) - Usluge osiguranja imovine
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2
2.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 8
3.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 14


[08.06.2020.] Centralizovana javna nabavka (CJN 6/2018) - Usluge osiguranja zaposlenih
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1
2.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2
3.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3

[01.06.2020.] Javna nabavka radova u otvorenom postupku (JN 17/2020) – Renoviranje prostorne celine u prizemlju objekta Ministarstva spoljnih poslova
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponude

3.Dodatne informacije i pojašnjenja
4.Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1
5.Konkursna dokumentacija, izmenjen i prečišćen tekst

6.Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
7.Dodatne informacije i pojašnjenja 2
8.Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2
9.Konkursna dokumentacija, izmenjen i prečišćen tekst 2
10.Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda 2

11.Odluka o dodeli ugovora
12.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[13.03.2020.] Javna nabavka (JN 12/2020) - Usluga dodatnog i privatnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vanbolničko i bolničko lečenje u inostranstvu zaposlenih MSP-a i članova njihovih porodica, za vreme službovanja u inostranstvu
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponude
3.INVITATION FOR SUBMISSION OF BIDS
4.Dodatne informacije i pojašnjenja
5.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
6.Konkursna dokumentacija, prečišćen i izmenjen tekst
7.Odluka o dodeli ugovora

8.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[06.02.2020.] Centralizovana javna nabavka (CJN 05/2019) - nabavka električne energije
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoruJavne nabavke male vrednosti

[24.11.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 36/2020) – Nabavka papirne galanterije za održavanje higijene za potrebe održavanja zgrade Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija
3.Odluka o dodeli ugovora
4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[09.11.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 34/2020) – Potrošni materijal (elektro, vodovodni i građevinski) za potrebe održavanja zgrade Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija

3.Dodatne informacije i pojašnjenja
4.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
5.Konkursna dokumentacija, izmenjen i prečišćen tekst
6.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

7.Odluka o dodeli ugovora
8.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[27.10.2020.] Javna nabavka male vrednosti (JN 38/2020) – Usluge sadnje i održavanja zelenih površina za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija

3.Odluka o dodeli ugovora
4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[22.10.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 32/2020) – Nabavka tepiha i tepih staza za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija

3.Odluka o obustavi postupka
4.Obaveštenje o obustavi postupka

[19.10.2020.] Javna nabavka male vrednosti usluga (JN 37/2020) – Usluge posredovanja omladinske zadruge za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija
3.Odluka o dodeli ugovora
4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[15.10.2020.] Javna nabavka male vrednosti usluga (JN 35/2020) – Nabavka gasnog ulje ekstra lako Evro EL za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija
3.Odluka o dodeli ugovora
4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[04.09.2020.] Javna nabavka male vrednosti usluga (JN 33/2020) – Nabavka usluga štampe administrativnog materijala za potrebe Ministarstva spoljnih poslova,:
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija

3.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
4.Konkursna dokumentacija prečišćen tekst
5.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
6.Odluka o dodeli ugovora

7.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[14.08.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 8/2020) – Posebne fascikle i košuljice za trajno odlaganje arhivske građe za potrebe Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija

3.Odluka o dodeli ugovora
4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[22.07.2020.] Javna nabavka male vrednosti usluga (JN 28/2020) - Održavanje i servisiranje birotehničke opreme MSP
1.Poziv za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija

3.Odluka o dodeli ugovora
4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[17.07.2020.] Javna nabavka male vrednosti usluga (JN 26/2020) – Servisiranje i održavanje produkcionih fotokopir aparata marke Canon IRA 8295 PRO
1.Poziv za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija

3.Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
4.Odluka o dodeli ugovora
5.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[10.07.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 23/2020) – Nabavka hemijskih dezinfekcionih sredstava
1.Poziv za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija

3.Odluka o dodeli ugovora
4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 – Hemijska sredstva za dezinfekciju ruku i kože
5.Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 – Hemijska sredstva za dezinfekciju površina

[02.07.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 24/2020) – Sertifikovana sigurnosna vrata za potrebe restriktivnog prostora OB sa ugradnjom
1.Poziv za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija

3.Dodatne informacije i pojašnjenja
4.Dodatne informacije i pojašnjenja
5.Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

6.Dodatne informacije i pojašnjenja
7.Odluka o obustavi postupka
9.Obaveštenje o obustavi postupka

[01.07.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 27/2020) – Nabavka alata i rezervnih delova za telefoniju za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija

3.Odluka o dodeli ugovora
4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[12.06.2020.] Javna nabavka male vrednosti usluga (JN 21/2020) – Nabavka dnevne, nedeljne i mesečne štampe za potrebe Ministarstva spoljnih poslova,:
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija

3.Dodatne informacije i pojašnjenja
4.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
5.Konkursna dokumentacija, prečišćen i izmenjen tekst
6.Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
7.Odluka o dodeli ugovora
8.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[05.06.2020.] Javna nabavka male vrednosti usluga (JN 18/2020) – Nabavka državnih zastava i jarbola za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Poziv za podnošenje ponude
2.Konkursna dokumentacija
3.Dodatne informacije i pojašnjenja
4.Odluka o dodeli ugovora
5.Obaveštenje o zaključenom ugovoru


[02.06.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 16/2020) – Usluge prevođenja za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponude

3.Dodatne informacije i pojašnjenja 1
4.Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1
5.Konkursna dokumentacija, prečišćen i izmenjen tekst
6.Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
7.Odluka o dodeli ugovora
8.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[02.06.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 14/2020) – Nabavka mobilnih telefona za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponude
3.Odluka o dodeli ugovora

4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[01.06.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 15/2020) – Uvođenje protivprovalnih sistema u objektu MSP za reprezentativne namene i integrisanje istog na sistem MSP
1.Konkursna dokumentacija
2Poziv za podnošenje ponuda
3.Odluka o dodeli ugovora

4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[12.03.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 11/2020) – Nabavka pneumatika za službena vozila MSP
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponude
3.Dodatne informacije i pojašnjenja

4.Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[06.03.2020.] Javna nabavka male vrednosti usluga (JN 10/2020) – Unapređenje sistema video nadzora u Ministarstvu spoljnih poslova (druga faza):
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponuda
3.Dodatne informacije i pojašnjenja

4.Odluka o dodeli ugovora
5.Obaveštenje o zaključenom ugovoru


[04.03.2020.] Javna nabavka male vrednosti dobara (JN 5/2020) – Nabavka fotokopir aparata i ploter skenera za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponude
3.Dodatne informacije i pojašnjenja

4.Dodatne informacije i pojašnjenja 2
5.Odluka o dodeli ugovora
6.Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 1
7.Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija 2

[03.03.2020.] Javna nabavka male vrednosti usluga (JN 04/2020) – Usluge servisiranja i održavanja klima uređaja za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponude
3.Odluka o dodeli ugovora

4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[28.02.2020.] Javna nabavka male vrednosti (JN 7/2020) – Usluga produženja prava korišćenja licenci za IMSVA uređaj
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponuda
3.Izmene i dopune konkursne dokumentacije

5.Konkursna dokumentacija, prečišćen i izmenjen tekst
6.Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
7.Odluka o dodeli ugovora
8.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[21.02.2020.] Javna nabavku male vrednosti (JN 6/2020) – Usluga održavanja prava korišćenja licenci za „BlackBerry" uređaje
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponuda
3.Odluka o dodeli ugovora

4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru

[21.02.2020.] Javna nabavka male vrednosti usluga (JN 02/2020) – Čišćenje rezervoara od mazuta – II faza
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponude
3.Odluka o dodeli ugovora
4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.Odluka o izmeni ugovora

[19.02.2020.] Javna nabavka male vrednosti (JN 03/2020) - Usluga obezbeđenja hotelskog smeštaja i autobuskog prevoza za potrebe organizovanja seminara za mlade diplomate, međunarodni seminar
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponude
3.Dodatne informacije i pojašnjenja
4.Odluka o dodeli ugovora

[14.02.2020.] Javna nabavka male vrednosti (JN 01/2020) - Servisiranje i održavanje liftova za potrebe Ministarstva spoljnih poslova
1.Konkursna dokumentacija
2.Poziv za podnošenje ponude
3.Odluka o dodeli ugovora
4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Pregovarački postupak

[01.06.2020.] Javna nabavka male vrednosti usluga (JN 13/2020) – Naučna stručna literatura i publikacuje izdavača Instituta za međunarodnu politiku i privredu:
1.Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
2.Konkursna dokumentacija
3.Odluka o dodeli ugovora

4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Opširnije...