gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Osnovne organizacione jedinice
petak, 03. jun 2011. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sektor za multilateralnu saradnju
+ larger fontnormal font- Smaller font
SEKTOR ZA MULTILATERALNU SARADNjU

Član 16.

Sektor za multilateralnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na:

1) aktivnosti međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija;
2) aktivnosti Republike Srbije u međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama;
3) koordinaciju aktivnosti u oblasti humanitarnih pitanja;
4) ostvarivanje radnih kontakata sa predstavnicima međunarodnih organizacija koji su akreditovani u Republici Srbiji;
5) druge poslove iz oblasti multilateralne saradnje.

Uže unutrašnje jedinice u Sektoru za multilateralnu saradnju

Član 17.

U Sektoru za multilateralnu saradnju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1) Odeljenje za Ujedinjene nacije;
2) Odeljenje za Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju (u daljem tekstu: OEBS) i Savet Evrope (u daljem tekstu: SE)
3) Odsek za ekonomsku multilateralu;
4) Odsek za ljudska prava iz sistema UN i humanitarna pitanja.

Odeljenje za Ujedinjene nacije

Član 18.

Odeljenje za Ujedinjene nacije (u daljem tekstu: UN) obavlja poslove koji se odnose na:

1) aktivnosti UN i njenih specijalizovanih agencija;
2) aktivnosti Republike Srbije u UN i specijalizovanim agencijama UN;
3) aktivnosti međunarodnih nevladinih organizacija u oblastima povezanim s nadležnostima UN;
4) procese u međunarodnim odnosima koji su od značaja za očuvanje svetskog mira i bezbednosti;
5) izvršavanje obaveza koje proizlaze iz ratifikovanih međunarodnih konvencija i odluka;
6) međunarodne organizacije iz sistema UN, PNZ i Zajednice demokratija;
7) saradnju sa Misijom UN na Kosovu i Metohiji (u daljem tekstu: UNMIK na Kosovu i Metohiji) u
skladu s Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244;
8) druge poslove iz oblasti multilateralne saradnje u vezi sa UN.

Uže unutrašnje jedinice u Odeljenju za Ujedinjene nacije

Član 19.

U Odeljenju za Ujedinjene nacije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1) Grupa za politička pitanja UN;
2) Grupa za UNESKO;
3) Grupa za ekonomsko–razvojna i pitanja zaštite životne sredine

Grupa za politička pitanja UN

Član 20.

Grupa za politička pitanja UN obavlja poslove koji se odnose na sva opšta politička pitanja rada UN, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za UNESKO

Član 21.

Grupa za UNESKO obavlja poslove koji se odnose na opšta pitanja rada UNESKO, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za ekonomsko-razvojna i pitanja zaštite životne sredine

Član 22.

Grupa za ekonomsko-razvojna i pitanja zaštite životne sredine obavlja poslove koji se odnose na ekonomsko-razvojna i pitanja zaštite životne sredine koji proizlaze iz oblasti rada UN, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

Odeljenje za OEBS i SE

Član 23.

Odeljenje za OEBS i SE obavlja poslove koji se odnose na:

1) evropsku bezbednost i saradnju;
2) aktivnosti Republike Srbije u OEBS;
3) politiku Saveta Evrope i svih posebnih tela;
4) aktivnosti Republike Srbije u Savetu Evrope;
5) sprovođenje potvrđenih konvencija Saveta Evrope u Republici Srbiji;
6) druge poslove iz oblasti multilateralne saradnje u vezi sa OEBS i Savet Evrope.

Odsek za ekonomsku multilateralu

Član 24.

Odsek za ekonomsku multilateralu obavlja poslove koji se odnose na:

1) prava i obaveze Republike Srbije na osnovu članstva u svim međunarodnim organizacijama ekonomskog i finansijskog karaktera;
2) aktivnosti Republike Srbije u svim međunarodnim organizacijama ekonomskog i finansijskog karaktera;
3) druge poslove iz oblasti multilateralne saradnje koji se odnose na međunarodne ekonomske i finansijske organizacije.

Odsek za ljudska prava iz sistema UN i humanitarna pitanja

Član 25.

Odsek za ljudska prava iz sistema UN i humanitarna pitanja obavlja poslove koji se odnose na:

1) aktivnosti svih međunarodnih tela koja se bave stanjem ljudskih prava iz sistema UN i humanitarnim pitanjima;
2) sprovođenje obaveza Republike Srbije po osnovu članstva u međunarodnim sporazumima – konvencijama o ljudskim pravima iz sistema UN i humanitarnim pitanjima;
3) pripremu odgovora na individualne predstavke građana Republike Srbije ugovornim telima u okviru UN;
4) pristupanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava iz sistema UN i humanitarnih pitanja;
5) druge poslove iz oblasti multilateralne saradnje u vezi sa međunarodnim telima koja se bave stanjem ljudskih prava iz sistema UN i humanitarnim pitanjima.