gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Akademija
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Stručna praksa
+ larger fontnormal font- Smaller font
U skladu sa našim nastojanjima da unapredimo stručno usavršavanje studenata i postdiplomaca Republike Srbije, usvojen je novi Pravilnik, kojim se uređuju uslovi i okvir za obavljanje stručne prakse u zemlji i inostranstvu pod okriljem Ministarstva spoljnih poslova.

Stručna praksa u Ministarstvu spoljnih poslova je deo posebnog Programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja, koji za svaku godinu donosi ministar spoljnih poslova. Sprovodi se prema potrebama i mogućnostima Ministarstva spoljnih poslova, shodno predlozima organizacionih jedinica i diplomatsko-konzularnih predstavništva R. Srbije, i podrazumeva neposredno upoznavanje sa poslovima iz delokruga Ministarstva i državne uprave.


KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Punoletni državljani Republike Srbije, koji su studenti osnovnih studija, diplomci ili studenti poslediplomskih studija na fakultetima u zemlji ili inostranstvu, a nisu u stalnom radnom odnosu.


DUŽINA TRAJANjA:

Stručna praksa traje najmanje dve nedelje, a najduže šest meseci.

Nakon završetka stručne prakse Ministarstvo izdaje odgovarajuću potvrdu.


PROCEDURA PRIJAVLjIVANjA:

Zainteresovano lice treba da podnese odgovarajuću molbu za obavljanje stručne prakse najmanje dva meseca pre planiranog početka prakse, kao i sledeća dokumenta:
  1. popunjen obrazac prijave
  2. fotokopiju važeće lične karte ili pasoša Republike Srbije
  3. biografiju, i
  4. potvrdu fakulteta o studijama i prosečnoj oceni.

Kandidat, koji bude ušao u dalju proceduru, poziva se na razgovor, a o odluci Ministarstva se obaveštava u pisanoj formi.


KOME SE TREBA OBRATITI:

1. ZA PRAKSU U MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije – Diplomatskoj akademiji, poštom ili elektronskim putem na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

2. ZA PRAKSU U IZABRANOM DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE

Izabranom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije (npr. ambasada, stalna misija, generalni konzulat, konzulat, kulturno-informativni centar), poštom ili elektronskim putem. Elektronska adresa predstavništva dostupna je na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs.


NAKNADE I TROŠKOVI:

Lice koje obavlja stručnu praksu nema pravo na novčanu naknadu ili drugu imovinsku korist za stručnu praksu. Ministarstvo i DKP RS ne snose putne troškove, troškove osiguranja, smeštaja i ishrane, kao ni druge troškove u vezi sa obavljanjem stručne prakse, osim ako drugačije nije predviđeno.