gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Zvaničnici
+ larger fontnormal font- Smaller font

U Ministarstvu status zaposlenih imaju: funkcioneri, državni službenici na položaju, državni službenici na diplomatskim i konzularnim poslovima (u daljem tekstu: diplomate), državni službenici na pravnim, informatičkim, materijalno-finansijskim, računovodstvenim i administrativnim poslovima - povezanim sa diplomatskim i konzularnim poslovima (u daljem tekstu: izvršioci) i lica na pratećim pomoćno-tehničkim poslovima (u daljem tekstu: nameštenici).

Funkcioneri

Funkcioneri u Ministarstvu jesu:

 • državni sekretar;
 • šef stalne diplomatske misije - ambasador;
 • ambasador na nerezidencijalnoj osnovi;
 • generalni konzul.


Državni službenici na položaju

Državni službenici na položaju jesu: pomoćnik ministra i generalni sekretar ministarstva, koje postavlja Vlada prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Državni službenik na položaju može imati zamenika kojeg određuje ministar iz redova diplomata.

Diplomate

Diplomate su nosioci diplomatskih zvanja koji su u radnom odnosu neodređeno vreme u Ministarstvu.

Status diplomate u zvanju izvanrednog i opunomoćenog ambasadora dobijaju i šefovi stalnih diplomatskih misija koje, na predlog Vlade, postavlja predsednik Republike, a koji nisu u radnom odnosu na neodređeno vreme u Ministarstvu.

Status diplomate dobijaju i lica koja obavljaju posebne dužnosti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima na osnovu sporazuma sa drugim organima državne uprave - za vreme trajanja dužnosti.

Diplomatska zvanja

 

Diplomate imaju jedno od sledećih zvanja:

 • ambasador u Ministarstvu,
 • ministar savetnik,
 • prvi savetnik,
 • savetnik,
 • prvi sekretar,
 • drugi sekretar,
 • treći sekretar i
 • ataše.


Opšti uslovi za sticanje diplomatskog zvanja jesu:

 1. za zvanje ataše - uspešno okončan pripravnički staž i položen diplomatsko-konzularni ispit;
 2. za najniže diplomatsko zvanje koje je predviđeno za radno mesto na koje je zaposleni primljen - zadovoljenje na probnom radu i položen diplomatsko-konzularni ispit;
 3. za jedno od zvanja predviđeno za radno mesto na koje je zaposleni premešten, a koje odgovara njegovom radnom iskustvu u struci i pokazanom znanju na ispitu - položen diplomatsko-konzularni ispit;
 4. za jedno od zvanja predviđeno za radno mesto na koje je premešten državni službenik iz drugog organa državne uprave, odnosno lice iz člana 42. stav 1. ovog zakona, a koje odgovara njegovom radnom iskustvu u struci - uspešno okončan poseban program priprema stručnog usavršavanja i osposobljavanja za rad u diplomatsko-konzularnom predstavništvu;
 5. za zvanje ambasadora u Ministarstvu - najmanje dve godine službovanja u svojstvu šefa stalne diplomatske misije u zvanju ambasadora.


Posebne uslove za sticanje i način sticanja i gubitka diplomatskog zvanja, na predlog ministra, propisuje Vlada.

Konzularna zvanja

Rang generalnog konzula, konzula, vicekonzula i konzularnog agenta nose diplomate samo za vreme rada u konzularnom predstavništvu.

Rang generalnog konzula mogu imati diplomate u zvanju ambasadora u Ministarstvu i ministra - savetnika.

Rang konzula mogu imati diplomate u zvanju prvi savetnik, savetnik i prvi sekretar.

Rang vice-konzula mogu imati diplomate u zvanju drugi sekretar, treći sekretar i ataše.

Rang konzularnog agenta mogu imati diplomate u zvanju treći sekretar i ataše.

Iz Zakona o spoljnim poslovima (Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 116/2007, 126/2007 i 41/2009.)