gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Sindikat
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Pristupnica
+ larger fontnormal font- Smaller font
logosind2020

PRISTUPNICAJa, __________________________________________________________, na osnovu slobodno izražene volje pristupam Sindikatu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Izjavljujem da ću se pridržavati odredbi internih akata Sindikata MSP, kao i da sam saglasan da se od moje zarade odbija odgovarajući iznos sindikalne članarine i uplaćuje na račun Sindikata.

Broj lične karte ___________________________________________________________

Jedinstveni matični broj građana ____________________________________________

Adresa stanovanja __________________________________________________________

Kontakt telefon ___________________________________________________________

Mejl adresa _______________________________________________________________

Datum                                                                                                              Potpis

_____________                                                                           _________________________