gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Dokumenti
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Javne nabavke
+ larger fontnormal font- Smaller font
P L A N  J A V N I H  N A B A V K I

2021. godina
Plan javnih nabavki za 2021. godinu
2020. godina
Plan javnih nabavki za 2020. godinu
Izmena plana javnih nabavki br. 1 za 2020. godinu
Izmena plana javnih nabavki br. 2 za 2020. godinu
2019. godina
Plan javnih nabavki za 2019. godinu
Izmena plana javnih nabavki br. 1 za 2019. godinu
Izmena plana javnih nabavki br. 2 za 2019. godinu
Izmena plana javnih nabavki br.3 za 2019. godinu
Izmena plana javnih nabavki br.4 za 2019. godinu
2018. godina
Plan javnih nabavki za 2018. godinu .PDF
Izmena plana javnih nabavki br. 1 za 2018. godinu  .PDF
Izmena plana javnih nabavki br. 2 za 2018. godinu  .PDF
Izmena plana javnih nabavki br. 3 za 2018. godinu .PDF
Izmena plana javnih nabavki br. 4 za 2018. godinu .PDF
2017. godina
Plan javnih nabavki za 2017. godinu .PDF
Izmena plana javnih nabavki br. 1 za 2017. godinu .PDF
Izmena plana javnih nabavki br. 2 za 2017. godinu .PDF
2016. godina
Plan javnih nabavki za 2016. godinu .PDF
Izmena plana javnih nabavki br. 1 za 2016. godinu .PDF
Izmena plana javnih nabavki br. 2 za 2016. godinu .PDF
Izmena plana javnih nabavki br. 3 za 2016. godinu .PDF
2015. godina
Plan javnih nabavki za 2015. godinu .PDF
Izmena plana javnih nabavki br. 1 za 2015. godinu .PDF
2014. godina
Plan javnih nabavki za 2014. godinu .ZIP
2013. godina
Plan javnih nabavki za 2013. godinu .ZIP


K V A R T A L N I  I Z V E Š T A J I
2020. godina
Kvartalni izveštaj I za 2020. godinu
Kvartalni izveštaj II za 2020. godinu
Kvartalni izveštaj III za 2020. godinu
Kvartalni izveštaj IV za 2020. godinu
2019. godina
Kvartalni izveštaj I za 2019. godinu
Kvartalni izveštaj II za 2019. godinu
Kvartalni izveštaj III za 2019. godinu
Kvartalni izveštaj IV za 2019. godinu
2018. godina
Kvartalni izveštaj I za 2018. godinu .PDF
Kvartalni izveštaj II za 2018. godinu .PDF
Kvartalni izveštaj III za 2018. godinu
Kvartalni izveštaj IV za 2018. godinu .PDF
2017. godina
Kvartalni izveštaj I za 2017. godinu .PDF
Kvartalni izveštaj II za 2017. godinu .PDF
Kvartalni izveštaj III za 2017. godinu .PDF
Kvartalni izveštaj IV za 2017. godinu .PDFRealizacija javnih nabavki u 2014. godini: Izveštaj o javnim nabavkama Ministarstva spoljnih poslova dostupan je na Portalu Uprave za javne nabavke.

Realizacija javnih nabavki u 2013. godini: Izveštaj o javnim nabavkama Ministarstva spoljnih poslova dostupan je na Portalu Uprave za javne nabavke.

Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke

Procedure na osnovu člana 49. Zakona o javnim nabavkama