gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Tenderi
Javne nabavke 2018.
Javne nabavke male vrednosti 2018. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
petak, 21. decembar 2018.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Izvođenje radova na sanaciji mokrih čvorova u objektu Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 

Dodatne informacije i pojašnjenja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21. decembar 2018. do 10:00 časova
Nabavka alata i rezervnih delova za telefoniju za potrebe MSP. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30. novembar 2018. do 10:30 časova
Nabavka rezervnih delova za računarsku opremu za potrebe MSP. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja I

Dodatne informacije i pojašnjenja II

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8. novembar 2018. do 10:30 časova
Usluga sadnje i tekućeg održavanja zelene površine za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pro duženjeu roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Dodatne informacije i pojašnjenja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8. novembar 2018. do 10:30 časova
Nabavka ulja za loženje - Gasno ulje ekstra lako Evro EL za potrebe objekta za posebne namene i Ministarstva spoljnih Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2. novembar 2018. do 10:00 časova
Usluga obezbeđenja hotelskog smeštaja i autobuskog prevoza za potrebe organizovanja seminara za mlade diplomate Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12. oktobar 2018. do 10:30 časova
Usluga posredovanja studentskih i omladinskih zadruga za potrebe Ministarstva spoljnih poslova. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19. septembar 2018. do 10:30 časova
Nabavka tepiha i tepih staza za potrebe objekta za posebne namene i Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18. septembar 2018. do 10:30 časova
Nabavka kancelarijskog nameštaja za objekat posebne namene i za Ministarstvo spoljnih poslova. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13. avgust 2018. do 10:00 časova
Radovi na automatskom zalivnom sistemu. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20. jul 2018. do 10:30 časova
Potrošni materijal za potrebe opremanja rezidencijalnog objekta Ministarstva spoljnih poslova. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19. jul 2018. do 12:30 časova
Usluge štampe administrativnog materijala za potrebe Ministarstva spoljnih poslova. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19. jul 2018. do 10:30 časova
Nabavka zavesa i draperija za potrebe Ministarstva spoljnih poslova. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18. jul 2018. do 10:30 časova
Usluga produženja licenci za Cisco opremu za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 

Dodatne informacije i pojašnjenja 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28. jun 2018.  do 10:30 časova
Servisiranje i održavanje liftova za potrebe Ministarstva spoljnih poslova. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21. jun 2018. do 10:00 časova
Nabavka zavesa i draperija za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja (1)

Dodatne informacije i pojašnjenja (2)

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11. jun 2018. do 10:30 časova
Usluga izrade aplikativnog softvera za potrebe Diplomatskog protokola MSP. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja (1)

Dodatne informacije i pojašnjenja (2)

Dodatne informacije i pojašnjenja (3)

Dodatne informacije i pojašnjenja (4)

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28. maj 2018. do 10:30 časova
Usluga tekućeg održavanja zelene površine za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21. maj 2018. do 10:00 časova
Nabavka državnih zastava i jarbola za potrebe Ministarstva spoljnih poslova. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21. maj 2018. do 10:00 časova
Potrošni materijal za potrebe održavanja zgrade
Ministarstva spoljnih poslova.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14. maj 2018. do 10:00 časova
Usluge servisiranja i održavanja klima uređaja
za potrebe Ministarstva spoljnih poslova.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16. april 2018. do 10:00 časova
Nabavka papirne galanterije za održavanje higijene za potrebe Ministarstva spoljnih poslova. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija 

Dodatne informacije i pojašnjenja

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija(izmenjen i prečišćen tekst)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23. mart 2018. do 10:00 časova
Projektno planiranje – faza 1, Stručna pomoć u organizaciji i sprovođenju arhitektonskog konkursa za izbor Idejnog rešenja za izgradnju kompleksa diplomatsko-konzularnog predstavništva RS u Kanberi Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20. mart 2018. do 10:00 časova
Poslednje ažurirano subota, 23. mart 2019.
Opširnije...
 
Otvoreni postupak 2018. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
četvrtak, 06. decembar 2018.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Izrada i nabavka softverskih rešenja i sistema za upravljanje dokumentima i sadržajima za potrebe Ministarstva spoljnih poslova- I faza. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Dodatne informacije i pojašnjenja

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
03. decembar 2018. godine do 10:30 časova
Nabavka biometrijske opreme za potrebe Ministarstva spoljnih poslova. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja I

Dodatne informacije i pojašnjenja II

Dodatne informacije i pojašnjenja III

Dodatne informacije i pojašnjenja IV

Dodatne informacije i pojašnjenja V

Dodatne informacije i pojašnjenja VI

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 4
11. oktobar 2018. godine do 10:00 časova
Izrada i nabavka softverskih rešenja i sistema za upravljanje dokumentima i sadržajima za potrebe Ministarstva spoljnih poslova- I faza Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja I

Dodatne informacije i pojašnjenja II

Konkursna dokumentacija izmena i dopuna

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
10. oktobar 2018. godine do 10:30 časova
Nabavka sistema za kontrolu i zaštitu e-mail poruka. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja I

Odluku o dodeli ugovora

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
05. oktobar 2018. godine do 10:30 časova
Usluga rezervacije i posredovanja u obezbeđivanju avio karata za potrebe Ministarstva spoljnih poslova Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma
 31. maj 2018. godine do 10:00 časova
Pružanje usluga na poslovima špedicije–selidbe zaposlenih u Ministarstvu, u i iz Diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije (DKP RS) avionom, kamionom i brodskim kontejnerom uključujući i prevoz opreme i stvari za potrebe Ministarstva. Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatne informacije i pojašnjenja I

Dodatne informacije i pojašnjenja II

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
 15. maj 2018. godine do 10:00 časova
Poslednje ažurirano četvrtak, 13. decembar 2018.
Opširnije...
 
Pregovarački postupak 2018. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
četvrtak, 20. septembar 2018.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Servisiranje i održavanje fotokopir aparata marke Canon IRA 8295 PRO u garantnom roku. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Usluga multimedijalnog paket servisa vesti Novinske agencije „FoNet", usluga dnevnog i ekonomskog BETA servisa vesti, BETA TV servisa i biltena BetaNews, Novinske agencije „BETA", i usluga servisa vesti Novinske agencije Tanjug Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora
 Ustupanje licenci za korišćenje pravno informacionog sistema baze propisa za potrebe MSP I DKP.
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 6. avgust 2018. do 10:00 časov
Opširnije...
 
Konkurs za dizajn Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
sreda, 25. jul 2018.
Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Arhitektonsko-urbanistički konkurs za izbor idejnog rešenja za izgradnju kompleksa diplomatsko-konzularnog predstavništva
Republike Srbije u Kanberi, Projektno planiranje – Faza 2.
Poziv za učešće na konkursu za dizajn

Konkursna dokumentacija

Ograničenja za konkursno područje

Podzemne instalacije i infrastrukturni priključci

Kartografsko topografska podloga

Foto dokumentacija

Ostala konkursna dokumentacija

Tabele - ostvareni parametri i kapaciteti

Pitanja učesnika i odgovori žirija Konkursa za Ambasadu RS u Kamberi, Australija (1)

Pitanja učesnika i odgovori žirija Konkursa za Ambasadu RS u Kamberi, Australija (2)


Obaveštenje o rezultatima konkursa
 17. jul 2018. godine do 15:00 časova
Poslednje ažurirano sreda, 25. jul 2018.
Opširnije...