gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno Razno
ponedeljak, 29. april 2013. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Obaveštenje o sprovođenju Zakona o vraćanju oduzete imovine
+ larger fontnormal font- Smaller font
Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (Sl.glasnik RS br.72/2011) koji je stupio na snagu 06.10.2011. godine. Na osnovu ovog zakona je formirana Agancija za restituciju.

O svim pitanjima u vezi sa sprovođenjem navedenog zakona možete se informisati na sajtu Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs ili preko brojeva telefona: +381 11 362 19 84
+381 11 362 19 85
+381 11 362 19 86

Prema javnom obaveštenju Agencije za restituciju koje se može naći na internet stranici Agencije, radi ostvarivanja prava po osnovu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, zahtevi se podnose isključivo u skladu sa javnim pozivom koji je Agencija za restituciju objavila dana 6. februara 2012. godine u javnim glasilima - dnevnom listu „Politika" i „Večernje novosti", kao i na internet stranicama Ministarstva finansija: www.mfp.gov.rs i Agencije za restituciju: www.restitucija.gov.rs.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju – nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, sa prilaganjem potrebnih dokaza, u originalu ili overenoj kopiji.

Prijem zahteva vrši se isključivo na šalterima pošta i trajaće do isteka roka od dve godine od dana objavljivanja javnog poziva za podnošenje zahteva za vraćanje imovine, na internet stranicama Ministarstva finansija. Spisak pošta koje primaju zahteve može se naći internet stranicama Ministarstva finansija: www.mfp.gov.rs i Agencije za restituciju: www.restitucija.gov.rs.