gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Званичници
+ larger fontnormal font- Smaller font

У Министарству статус запослених имају: функционери, државни службеници на положају, државни службеници на дипломатским и конзуларним пословима (у даљем тексту: дипломате), државни службеници на правним, информатичким, материјално-финансијским, рачуноводственим и административним пословима - повезаним са дипломатским и конзуларним пословима (у даљем тексту: извршиоци) и лица на пратећим помоћно-техничким пословима (у даљем тексту: намештеници).

Функционери

Функционери у Министарству јесу:

 • државни секретар;
 • шеф сталне дипломатске мисије - амбасадор;
 • амбасадор на нерезиденцијалној основи;
 • генерални конзул.


Државни службеници на положају

Државни службеници на положају јесу: помоћник министра и генерални секретар министарства, које поставља Влада према закону којим се уређује положај државних службеника.

Државни службеник на положају може имати заменика којег одређује министар из редова дипломата.

Дипломате

Дипломате су носиоци дипломатских звања који су у радном односу неодређено време у Министарству.

Статус дипломате у звању изванредног и опуномоћеног амбасадора добијају и шефови сталних дипломатских мисија које, на предлог Владе, поставља председник Републике, а који нису у радном односу на неодређено време у Министарству.

Статус дипломате добијају и лица која обављају посебне дужности у дипломатско-конзуларним представништвима на основу споразума са другим органима државне управе - за време трајања дужности.

Дипломатска звања

 

Дипломате имају једно од следећих звања:

 • амбасадор у Министарству,
 • министар саветник,
 • први саветник,
 • саветник,
 • први секретар,
 • други секретар,
 • трећи секретар и
 • аташе.


Општи услови за стицање дипломатског звања јесу:

 1. за звање аташе - успешно окончан приправнички стаж и положен дипломатско-конзуларни испит;
 2. за најниже дипломатско звање које је предвиђено за радно место на које је запослени примљен - задовољење на пробном раду и положен дипломатско-конзуларни испит;
 3. за једно од звања предвиђено за радно место на које је запослени премештен, а које одговара његовом радном искуству у струци и показаном знању на испиту - положен дипломатско-конзуларни испит;
 4. за једно од звања предвиђено за радно место на које је премештен државни службеник из другог органа државне управе, односно лице из члана 42. став 1. овог закона, а које одговара његовом радном искуству у струци - успешно окончан посебан програм припрема стручног усавршавања и оспособљавања за рад у дипломатско-конзуларном представништву;
 5. за звање амбасадора у Министарству - најмање две године службовања у својству шефа сталне дипломатске мисије у звању амбасадора.


Посебне услове за стицање и начин стицања и губитка дипломатског звања, на предлог министра, прописује Влада.

Конзуларна звања

Ранг генералног конзула, конзула, вицеконзула и конзуларног агента носе дипломате само за време рада у конзуларном представништву.

Ранг генералног конзула могу имати дипломате у звању амбасадора у Министарству и министра - саветника.

Ранг конзула могу имати дипломате у звању први саветник, саветник и први секретар.

Ранг вице-конзула могу имати дипломате у звању други секретар, трећи секретар и аташе.

Ранг конзуларног агента могу имати дипломате у звању трећи секретар и аташе.

Iz Zakona o spoljnim poslovima (Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 116/2007, 126/2007 i 41/2009.)