gototopgototop
Министарство спољних послова Конзуларнo Овера докумената
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Потврђени билатерални уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације
+ larger fontnormal font- Smaller font
1. АЛЖИР

Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између СФРЈ и ДНР Алжир од 31.03.1982. ступио на снагу 29.12.1983. (Сл.лист СФРЈ МУ бр.2/1983).
Напомена: Уговорно стање са Алжиром није консолидовано.Алжирски органи захтевају дипломатско-конзуларну легализацију исправа из Србије.

2. АУСТРИЈА

Уговор о правном саобраћају између ФНРЈ и Р.Аустрије од 16.12.1954. ступио на снагу11.12.1955. (Додатак Сл.листа бр.8/1955.).

3. БЕЛГИЈА

1.Споразум о правној помоћи у грађевинским и трговачким стварима између СФРЈ и Краљевине Белгије од 24.09.1971. ступио на снагу 01.06.1972.
(Сл.лист СФРЈ бр.7/1974).
2.Конвенција о издавању извода из матичних књига и ослобођењу од легализације између СФРЈ и Краљевине Белгије од 24.09.1971. ступила на снагу 01.12.1972. (Сл.лист СФРЈ бр.55/1972).

4. БЕЛОРУСИЈА

Уговор између Републике Србије и Републике Белорусије о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима је потписан 12.03.2013. (Сл. гласник РС МУ бр. 13/2013 од 27.11.2013.). Ступио на снагу 19.12.2013. године.

5. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1.Уговор између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 24.02.2005. ступио на снагу 09.02.2006.(Сл.лист СЦГ МУ бр.6/2005).
2. Уговор између Р.Србије и БиХ о изменама и допунама Уговор између СЦГ и БиХ о правној помоћи у грађанским од 26.02.2010. Ступио на снагу 10.02.2011. (Сл.гласник РС MУ 13/2010).

6. БУГАРСКА

Уговор о узајамној правној помоћи између ФНРЈ и НР Бугарске од 23.03.1956. ступио на снагу 26.01.1957.(Додатак Сл.листа бр.1/1957).

7. ГРЧКА

Конвенција о узајамним правним односима између ФНРЈ и Краљевине Грчке од 18.06.1959. ступила на снагу 31.03.1960.(Додатак Сл.листа бр.7/1960).

8. ИРАК

Уговор о правној и судској сарадњи између СФРЈ и Републике Ирака од 23.05.1986.Ступио на снагу 11.08.1987. (Сл.лист СФРЈ МУ бр.1/1987).

(Напомена: привремено суспендован и ирачки органи захтевају дипломатско-конзуларну легализацију исправа из Србије).

9. ИТАЛИЈА

Конвенција између ФНРЈ и Италијанске Републике о узајамној правној помоћи у грађанским и управним стварима од 03.12.1960. ступио на снагу 19.01.1967. (Додатак Сл.листа бр.5/1963).
(Напомена: Италијански органи често захтевају да наведене врсте исправа из Србије буду снабдевене потврдом апостил).

10. КИПАР

Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима између СФРЈ и Републике Кипар од 19.09.1984.ступио на снагу 15.02.1987.
(Сл.лист СФРЈ МУ бр.2/1986).

11. ЛИБИЈА

Конвенција о конзуларним односим између СФРЈ и СН Либијске Арапске Џамахирије од 01.07.1981. Ступио на снагу 20.10.1982.(Сл.лист СФРЈ МУ бр.2/1984).
(Напомена: Либијски органи захтевају дипломатско-конзуларну легализацију јавних исправа из Србије).

12. МАЂАРСКА

1.Уговор о узајамном правном саобраћају између СФРЈ и НР Мађарске од 07.03.1968. ступио на снагу 18.01.1969.(Додатак Сл.листа бр.3/1968)
2. Уговор о изменама и допунама Уговора о узајамном правном саобраћају између СФРЈ и НР Мађарске од 25.04.1986. ступио на снагу 05.12.1987.
(Сл.лист СФРЈ МУбр.1/1987).

13. МАКЕДОНИЈА

Уговор између Р.Србије и Р.Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 29.11.2011. Ступио на снагу 05.02.2013. (Сл.гласник РС МУ бр.5/2012.).

14. МОНГОЛИЈА

Уговор о пружању правне помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима између СФРЈ и Монголске Народне Републике од 08.06.1981. ступио на снагу 24.03.1983.(Сл.лист СФРЈ МУ бр.7/1982).

15. ПОЉСКА

Уговор о правном саобраћају у грађанским и кривичним стварима између ФНРЈ и НР Пољске од 06.02.1960. ступио на снагу 05.06.1963.
(Додатак Сл.листа бр.5/1963).

16. РУМУНИЈА

.Уговор између ФНРЈ и Румунске Народне Републике о правној помоћи од 18.10.1960. ступио на снагу 01.10.1961.(Додатак Сл.листа бр.8/1961).

17. РУСИЈА

Уговор о правној помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима између ФНРЈ и СССР-а од 24.02.1962. ступио на снагу 26.05.1963.
(Додатак Сл.листа ФНРЈ 5/1963).

18. СЛОВАЧКА

Уговор о регулисању правних односа у грађанским, породичним и кривичним стварима између СФРЈ и Чехословачке од 20.01.1964. који је ступио на снагу 02.08.1964. године (Сл.лист СФРЈ МУ 13/64).

19. УКРАЈИНА

Уговор о правној помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима између ФНРЈ и СССР-а од 24.02.1962. ступио на снагу 26.05.1963.
(Додатак Сл.листа ФНРЈ 5/1963)
Напомена: Украјина је прихватила примену овог споразума и прихвата исправе из Србије без легализације.

20. ФРАНЦУСКА

1.Конвенција о издавању исправа о личном стању и о ослобођењу легализације између СФРЈ и Француске Републике од 29.октобра 1969. године („Службени лист СФРЈ"-Додатак број 3/1971).
2.Споразум између Савета министара СЦГ и Владе Р. Француске о сукцесији билатералних уговора закључених између СФРЈ и Француске од 26.марта 2003. године („Службени лист СЦГ-Додатак" 6/2003), ослобађа од легализације јавне исправе о личном стању држављана држава потписница.
3.Конвенција о признавању и извршењу судских одлука у грађанским и трговачким стварима између владе СФРЈ и Владе Републике Француске од 18. маја 1971.године („Службени лист СФРЈ"-Додатак број 7/1972.), у члану 10. тачка 3.предвиђа да документа која се подносе у поступку признања или извршења судске одлуке у грађанским стварима, укључујући и лично и породично право, као и у трговачким стварима „не подлежу легализацији", само морају бити пропраћена преводом овереним од стране дипломатског или конзуларног службеника, заклетог тумача, или од стране сваког лица које је у ту сврху овлашћено у једној од две државе".

21. ХРВАТСКА

Уговор између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 15.09.1997. ступио на снагу 28.05.1998.(Сл.лист СРЈ МУ бр.1/98).

22. ЦРНА ГОРА

Уговор између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 29.05.2009. ступио на снагу 11.06.2010. (Сл.гласник РС МУ бр.1/2010).

23. ЧЕШКА

Уговор о регулисању правних односа у грађанским, породичним и кривичним стварима између СФРЈ и Чехословачке од 20.01.1964. ступио на снагу 02.08.1964.(Додатак Сл.листа СФРЈ бр.13/1964).

24. СЛОВЕНИЈА 

Уговор између Републике Србије и Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима  од 15.4.2011. године, ступио на снагу 1.12.2015. године (Службени гласник РС  МУ број 9/11)