gototopgototop
Министарство спољних послова Конзуларнo
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Спровођење међународних споразума о социјалном осигурању
+ larger fontnormal font- Smaller font
У поступку спровођења међународних споразума о социјалном осигурању непосредно учествују надлежни носиоци социјалног осигурања, Дирекција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Дирекција Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање, са надлежним филијалама за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање са својим организационим јединцима и организационе јединице Националне службе за запошљавање, уз сарадњу, по појединим питањима, са надлежним министарствима: Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством здравља. Орган за везу који, између осталог, прати спровођење међународних споразума у овој области је Завод за социјално осигурање.

У остваривању права која проистичу из међународних споразума о социјалном осигурању заинтересовани треба да имају у виду следеће:

- Важећи међународни споразуми о социјалном осигурању спроводе се у области пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања непосредно од стране носилаца здравственог и пензијског и инвалидског осигурања у Републици Србији и иностраних организација здравственог и пензијског и инвалидског осигурања.
- За остваривање права на здравствену заштиту, применом споразума, поступак се спроводи пред надлежном филијалом здравственог осигурања и иностраном касом/организацијом здравственог осигурања.
- За издавање потврде о праву на коришћење здравствене заштите за време привременог боравка у иностранству, на двојезичном обрасцу, надлежна је филијала здравственог осигурања код које је лице осигурано.
- За издавање потврде за дипломатско-конзуларне представнике Републике Србије, који су упућени на рад у иностранство, потврду-образац издаје Филијала здравственог осигурања за Град Београд.
- За време привременог боравка наших грађана у држави, са којом је споразумом предвиђено коришћење здравствене заштите, надлежна је инострана каса/организација здравственог осигурања.
Инострани осигураници, који привремено бораве у Републици Србији, образац предају филијали здравственог осигурања надлежној према месту њиховог привременог боравка.

За осигуранике, кориснике искључиво иностране пензије, са пребивалиштем у Републици, надлежна је филијала здравственог осигурања према месту њиховог пребивалишта. За осигуранике, кориснике искључиво српске пензије са пребивалиштем у страној држави, са којом је споразумом предвиђено коришћење здравствене заштите, надлежна је каса/организација здравственог осигурања државе у којој имају пребивалиште.

За остваривање права на пензију применом споразума о социјалном осигурању закљученим са државама бивше СФРЈ надлежна је филијала за пензијско и инвалидско осигурање на чијем подручју је осигураник био последњи пут осигуран, а ако је од престанка осигурања до покретања поступка протекло 12 месеци, надлежна је филијала на чијем подручју лице има пребивалиште. За примену споразума о социјалном осигурању закљученим са другим државама надлежна је Дирекција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, Др Александра Костића број 9, односно Дирекција Покрајинског фонда, Житни трг 3, 21000 Нови Сад.

Корисник иностране пензије са пребивалиштем у Републици Србији доставља иностраном носиоцу, на захтев, потврду о животу која може да се овери у Дирекцији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, односно у Дирекцији Покрајинског фонда, као и у филијалама за пензијско и инвалидско осигурање.

За остваривање права из осигурања за случај незапослености потребно је обратити се надлежном носиоцу за запошљавање.

Више информација о здравственом осигурању можете наћи на сајту: www.rfzo.rs

Више информација о пензијском осигурању можете наћи на сајту: www.pio.rs

Списак споразума по земљама:

Аустрија
Споразум између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности је ступио на снагу 01. децембра 2012. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 2/2012;

Белгија
Споразум између Републике Србије и Краљевине Белгије o социјалној сигурности је ступио на снагу 01. септембра 2014. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 12/2010;

Босна и Херцеговина
Споразум између СРЈ и Босне и Херцеговине је ступио на снагу 01.01.2004. године; објављен је „ Службеном листу СЦГ-Међународни уговори" број 7/2003;

Бугарска
Споразум између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности је ступио на снагу 01.фебруара 2013. године; објављен у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 11/2011;

Велика Британија
Конвенција између ФНРЈ и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о социјалном осигурању је ступила на снагу 01. августа 1958. године; објављена је у »Службеном листу ФНРЈ- Додатак МУИДС" број 7 /1958;

Грчка
Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању је ступио на снагу 01. марта 2020. године; објављен у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 9/2018;

Данска
Конвенција између СФРЈ и Краљевине Данске о социјалном осигурању ступила је на снагу 1. фебруара 1979. године; објављена је у „ Службеном листу СФРЈ - Додатак МУИДС" број 5/1980;

Италија
Конвенција између ФНРЈ и Републике Италије о социјалном осигурању је ступила на снагу 01. јануара 1961. године; објављена је у „Службеном листу ФНРЈ- Додатак МУИДС" број 1/1959;

Канада
Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Канаде је ступио на снагу 01. децембра 2014. године; објављен у „Службеном гласнику РС- Међународни уговори" број 12/2013;

Кина
Споразум о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине ступа на снагу 01. фебруара 2021. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 12/2018;

Кипар
Споразум између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности је ступио на снагу 01.фебруара 2011. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 12/2010;

Либија
Споразум између СФРЈ и Велике Социјалистичке Народне Либијске Џамахирије о социјалном осигурању је ступио на снагу 01.јуна 1990. године; објављен је у „Службеном листу СФРЈ-Међународни уговори" број 1/1990;

Луксембург
Споразум између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности је ступио на снагу 01. новембра 2014. године; објављен у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 12/2013;

Мађарска
Споразум између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности ступио је на снагу 1.12.2014. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 10/2014;

Северна Македонија
Споразум између СРЈ и Републике Македоније о социјалном осигурању је ступио на снагу 01. априла 2002. године; објављен је у „Службеном листу СРЈ-Међународни уговори" број 1/2001;

Немачка
Споразум између СФРЈ и СР Немачке о социјалном осигурању је ступио на снагу 01.09.1969. године; објављен је у „ Службеном листу СФРЈ" број 9/1969. Измене и допуне су извршене Споразумом из 1974. године; ступиле су на снагу 14. маја 1975. године, са почетком примене од 01.01.1975. године; објављене су у „ Службеном листу СФРЈ-МУ" 24/1976;

Норвешка
Конвенција између СФРЈ и Краљевине Норвешке о социјалном осигурању је ступила на снагу 01.08.1976. године; објављена је у „Службеном листу СФРЈ" број 22/1975;

Панама
Споразум о сарадњи социјалног осигурања између СФРЈ и Републике Панаме је ступио на снагу 25. децембра 1975. године; објављен је у" Службеном листу СФРЈ-Додатак МУИДС" број 11/1977;

Пољска
Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и НР Пољске ступила је на снагу 01.01.1959. године; објављена је у „ Службеном листу ФНРЈ - Додатак МУИДС „ број 9 /1958;

Румунија
Споразум између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности је ступио је на снагу 01. априла 2018. године; објављен је у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори" број 2/2017;

Руска Федерација
Споразум између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности је ступио је на снагу 01. марта 2019. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 9/2018;

Словачка
Споразум између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној сигурности је ступио на снагу 01. марта 2013. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 2/2012;

Словенија
Споразум између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању је ступио на снагу 01. новембра 2010. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 111/2009;

Турска
Споразум између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности је ступио на снагу 01.12.2013. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 1/2010. године;

Француска
Општа Конвенција о социјалном осигурању између ФНРЈ и Француске Републике ступила је на снагу 01.04.1951. године; објављена је „Службеном веснику Президијума Народне скупштине ФНРЈ" број 4/51. Измене и допуне су објављене у „Службеном листу СФРЈ-Међународни уговори" број 1/1967; 17/1971; 22/75, 7/1977; 5/79 и број 9/1990.
Нови Споразум између Републике Србије и Републике Француске о социјалној сигурности је, с наше стране, потврђен, објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 6/2015. Још није ступио на снагу.

Холандија
Конвенција о социјалном осигурању између СФРЈ и Краљевине Холандије је ступила на снагу 01.04.1979. године; објављена је у Службеном листу СФРЈ-Додатак МУИДС" број 11/1980;

Хрватска
Споразум између СРЈ и Републике Хрватске о социјалном осигурању је ступио на снагу 01.маја 2003. године; објављен је у „ Службеном листу СРЈ -Међународни уговори" број 1/2001;

Црна Гора
Споразум између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању је ступио на снагу 01. јануара 2008. године; објављен је у „Службеном гласнику РС –Међународни уговори" број 102/2007;

Чешка
Споразум између СРЈ и Чешке Републике о социјалном осигурању ступио је на снагу 01. децембра 2002. године; објављен је у „Службеном листу СРЈ-Међународни уговори" број 7/2002;

Швајцарска
Споразум између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности је ступио је на снагу 01. јануара 2019. године; објављен је у „Службеном гласнику РС-Међународни уговори" број 13/2010;

Шведска
Конвенција између СФРЈ и Краљевине Шведске о социјалном осигурању, ступила је на снагу 01.01.1979. године; објављена је у „ Службеном листу СФРЈ- Додатак МУИДС" број 12/1979.