gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство
Јавне набавке 2020.
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст

Отворени поступак

[02.11.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 11/2020) – Осигурање запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести (Партија 2)
1.Обавештење о закљученом уговору

[02.11.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 11/2020) – Осигурање запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде (Партија 1)
1.Обавештење о закљученом уговору

[02.11.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – 
Набавка боја за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печаћење (Партија 16)
1.Обавештење о закљученом уговору


[02.11.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – Набавка потрошног материјала за UNIBIND уређаје (Партија 19)
1.Обавештење о закљученом уговору

[02.11.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – Набавка осталог канцеларијског материјала (Партија 17)
1.Обавештење о закљученом уговору

[02.11.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – Набавка свески, блокова, стикера, роковника и мапа (Партија 11)
1.Обавештење о закљученом уговору

[02.11.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – Набавка фасцикли (Партија 5)
1.Обавештење о закљученом уговору

[02.11.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – Набавка образаца (Партија 10)
1.Обавештење о закљученом уговору

[30.10.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – Набавка папира за фотокопирање А4 80гр/м (Партија 1)
1.Обавештење о закљученом уговору

[21.10.2020.] Јавна набавка у отвореном поступку (ЈН 30/2020) - Набавка информатичке опреме за потребе Министарства спољних послова.
1.Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација
3.Додатне информације и појашњења
4.Додатне информације и појашњења 2
5.Додатне информације и појашњења 3
6.Измена и допуне конкурсне документације
7.Конкурсна документација измењен и пречишћен текст
8.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
9.Додатне информације и појашњења 4
10.Одлука о додели уговора
11.Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 – Рачунари
12.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 – Штампачи
13.Обавештење о закљученом уговору за Партију 5 – UPS уређаји

[07.10.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 10/2020) – Набавка канцеларијског намештаја са испоруком у Београду (Партија 1)
1.Обавештење о закљученом уговору

[01.10.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – Набавка батерија (Партија 9)
1.Обавештење о закљученом уговору

[30.09.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – Набавка коверти (Партија 4)
1.Обавештење о закљученом уговору

[28.09.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – Набавка хефт машина, кламерица, спајалица, лепка, селотејпа (Партија 15)
1. Обавештење о закљученом уговору

[28.09.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – Материјал за архивирање и паковање (Партија 6)
1.Обавештење о закљученом уговору

[25.09.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 7/2019) – Набавка канцеларијског материјала - Партија 8: Набавка CD-a, USB меморија, тастатура и мишева
1.Обавештење о закљученом уговору

[25.09.2020.] Централизована јавна набавка у отвореном поступку (ЦЈН 5/2020) – Услуге чишћења зграда у надлежности Министарства спољних послова (Партија 14)
1.Обавештење о закљученом уговору

[23.09.2020.] Јавна набавка у отвореном поступку ЈН (22/2020) - Услуга експресног достављања дипломатске поште „од врата до врата" за потребе Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација
3.Додатне информације и појашњења
4.Додатне информације и појашњења 2
5.Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
6.Одлука о додели уговора

[16.09.2020] Централизована јавна набавка (ЦЈН 4/2020) - Набавка услуга мобилне телефоније
1.Обавештење о закљученом уговору

[05.08.2020.] Централизована јавна набавка (ЦЈН 11/2020) - Путничко здравствено осигурање
1.Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 – Путничко здравствено осигурање

23.07.2020.] Централизована јавна набавка (ЦЈН 1/2019) - Набавка горива и мазива
1.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 (Evro Premium BMB 95)
2.Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 (Evro Dizel)

[23.07.2020.] Централизована јавна набавка (ЦЈН 7/2018) - Набавка услуга мобилне телефоније
1.Обавештење о закљученом уговору

[06.07.2020.] Јавна набавка добара у отвореном поступку (ЈН 25/2020) – Информатичка опрема – лаптоп рачунари и видео камере
1.Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација

3.Додатне информације и појашњења
4.Одлука о додели уговора
5.Обавештење о закљученом уговору

[22.06.2020.] Јавна набавка (ЈН 20/2020) - Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању објеката Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација

3.Додатне информације и појашњења
4.Измене и допуне конкурсне документације
5.Конкурсна документација, пречишћен и измењен текст
6.Одлука о додели уговора
7.Обавештење о закљученом уговору

[15.06.2020.] Јавна набавка ЈН (9/2020) - Резервација и обезбеђивање авио карата за потребе Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација

3.Додатне информације и појашњења
4.Одлукa о закључењу оквирног споразума
5.Обавештење о закљученом оквирном споразуму

[11.06.2020.] Јавна набавка ЈН (19/2020) - Услуге шпедиције – селидбе дипломатског особља и других запослених у ДКП РС и из ДКП РС у Републику Србију, као и превоз ствари и опреме за потребе Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација
3.Додатне информације и појашњења

4.Додатне информације и појашњења 2
5.Обавештење о закљученом уговору
6.Одлукa о закључењу оквирног споразума

[08.06.2020.] Централизована јавна набавка (ЦЈН 9/2020) - Услуге осигурања имовине
1.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
2.Обавештење о закљученом уговору за Партију 8
3.Обавештење о закљученом уговору за Партију 14


[08.06.2020.] Централизована јавна набавка (ЦЈН 6/2018) - Услуге осигурања запослених
1.Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
2.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
3.Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

[01.06.2020.] Јавна набавка радова у отвореном поступку (ЈН 17/2020) – Реновирање просторне целине у приземљу објекта Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде

3.Додатне информације и појашњења
4.Измене и допуне конкурсне документације 1
5.Конкурсна документација, измењен и пречишћен текст

6.Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
7.Додатне информације и појашњења 2
8.Измене и допуне конкурсне документације 2
9.Конкурсна документација, измењен и пречишћен текст 2
10.Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 2

11.Одлука о додели уговора
12.Обавештење о закљученом уговору

[13.03.2020.] Јавна набавка (ЈН 12/2020) - Услуга додатног и приватног добровољног здравственог осигурања за ванболничко и болничко лечење у иностранству запослених МСП-а и чланова њихових породица, за време службовања у иностранству
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.INVITATION FOR SUBMISSION OF BIDS
4.Додатне информације и појашњења
5.Измене и допуне конкурсне документације
6.Конкурсна документација, пречишћен и измењен текст
7.Одлука о додели уговора

8.Обавештење о закљученом уговору

[06.02.2020.] Централизована јавна набавка (ЦЈН 05/2019) - набавка електричне енергије
1.Обавештење о закљученом уговоруЈавне набавке мале вредности

[24.11.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 36/2020) – Набавка папирне галантерије за одржавање хигијене за потребе одржавања зграде Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[09.11.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 34/2020) – Потрошни материјал (електро, водоводни и грађевински) за потребе одржавања зграде Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација

3.Додатне информације и појашњења
4.Измене и допуне конкурсне документације
5.Конкурсна документација, измењен и пречишћен текст
6.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

7.Одлука о додели уговора
8.Обавештење о закљученом уговору

[27.10.2020.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 38/2020) – Услуге садње и одржавања зелених површина за потребе Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација

3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[22.10.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 32/2020) – Набавка тепиха и тепих стаза за потребе Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација

3.Одлука о обустави поступка
4.Обавештење о обустави поступка

[19.10.2020.] Јавна набавка мале вредности услуга (ЈН 37/2020) – Услуге посредовања омладинске задруге за потребе Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[15.10.2020.] Јавна набавка мале вредности услуга (ЈН 35/2020) – Набавка гасног уље екстра лако Evro EL за потребе Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[04.09.2020.] Јавна набавка мале вредности услуга (ЈН 33/2020) – Набавка услуга штампе административног материјала за потребе Министарства спољних послова,:
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација

3.Измене и допуне конкурсне документације
4.Конкурсна документација пречишћен текст
5.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6.Одлука о додели уговора

7.Обавештење о закљученом уговору

[14.08.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 8/2020) – Посебне фасцикле и кошуљице за трајно одлагање архивске грађе за потребе Дипломатског архива Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација

3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[22.07.2020.] Јавна набавка мале вредности услуга (ЈН 28/2020) - Одржавање и сервисирање биротехничке опреме МСП
1.Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација

3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[17.07.2020.] Јавна набавка мале вредности услуга (ЈН 26/2020) – Сервисирање и одржавање продукционих фотокопир апарата марке Canon IRA 8295 PRO
1.Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација

3.Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
4.Одлука о додели уговора
5.Обавештење о закљученом уговору

[10.07.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 23/2020) – Набавка хемијских дезинфекционих средстава
1.Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација

3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору Партија 2 – Хемијска средства за дезинфекцију руку и коже
5.Обавештење о закљученом уговору Партија 1 – Хемијска средства за дезинфекцију површина

[02.07.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 24/2020) – Сертификована сигурносна врата за потребе рестриктивног простора ОБ са уградњом
1.Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација

3.Додатне информације и појашњења
4.Додатне информације и појашњења
5.Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

6.Додатне информације и појашњења
7.Одлука о обустави поступка
9.Обавештење о обустави поступка

[01.07.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 27/2020) – Набавка алата и резервних делова за телефонију за потребе Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација

3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[12.06.2020.] Јавна набавка мале вредности услуга (ЈН 21/2020) – Набавка дневне, недељне и месечне штампе за потребе Министарства спољних послова,:
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација

3.Додатне информације и појашњења
4.Измене и допуне конкурсне документације
5.Конкурсна документација, пречишћен и измењен текст
6.Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
7.Одлука о додели уговора
8.Обавештење о закљученом уговору

[05.06.2020.] Јавна набавка мале вредности услуга (ЈН 18/2020) – Набавка државних застава и јарбола за потребе Министарства спољних послова
1.Позив за подношење понуде
2.Конкурсна документација
3.Додатне информације и појашњења
4.Одлука о додели уговора
5.Обавештење о закљученом уговору


[02.06.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 16/2020) – Услуге превођења за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде

3.Додатне информације и појашњења 1
4.Измене и допуне конкурсне документације 1
5.Конкурсна документација, пречишћен и измењен текст
6.Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
7.Одлука о додели уговора
8.Обавештење о закљученом уговору

[02.06.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 14/2020) – Набавка мобилних телефона за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору

[01.06.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 15/2020) – Увођење противпровалних система у објекту МСП за репрезентативне намене и интегрисање истог на систем МСП
1.Конкурсна документација
2Позив за подношење понуда
3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору

[12.03.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 11/2020) – Набавка пнеуматика за службена возила МСП
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Додатне информације и појашњења

4.Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

[06.03.2020.] Јавна набавка мале вредности услуга (ЈН 10/2020) – Унапређење система видео надзора у Министарству спољних послова (друга фаза):
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуда
3.Додатне информације и појашњења

4.Одлука о додели уговора
5.Обавештење о закљученом уговору


[04.03.2020.] Јавна набавка мале вредности добара (ЈН 5/2020) – Набавка фотокопир апарата и плотер скенера за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Додатне информације и појашњења

4.Додатне информације и појашњења 2
5.Одлука о додели уговора
6.Обавештење о закљученом уговору, Партија 1
7.Обавештење о закљученом уговору, Партија 2

[03.03.2020.] Јавна набавка мале вредности услуга (ЈН 04/2020) – Услуге сервисирања и одржавања клима уређаја за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору

[28.02.2020.] Јавнa набавкa мале вредности (ЈН 7/2020) – Услуга продужења права коришћења лиценци за IMSVA уређај
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуда
3.Измене и допуне конкурсне документације

5.Конкурсна документација, пречишћен и измењен текст
6.Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
7.Одлука о додели уговора
8.Обавештење о закљученом уговору

[21.02.2020.] Јавнa набавку мале вредности (ЈН 6/2020) – Услуга одржавања права коришћења лиценци за „BlackBerry" уређаје
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуда
3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору

[21.02.2020.] Јавна набавка мале вредности услуга (ЈН 02/2020) – Чишћење резервоара од мазута – II фаза
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору
5.Одлука о измени уговора

[19.02.2020.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 03/2020) - Услуга обезбеђења хотелског смештаја и аутобуског превоза за потребе организовања семинара за младе дипломате, међународни семинар
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Додатне информације и појашњења
4.Одлука о додели уговора

[14.02.2020.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 01/2020) - Сервисирање и одржавање лифтова за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору


Преговарачки поступак

[01.06.2020.] Јавна набавка мале вредности услуга (ЈН 13/2020) – Научна стручна литература и публикацује издавача Института за међународну политику и привреду:
1.Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
2.Конкурсна документација
3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору