gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Основне организационе јединице
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Сектор за Европску унију
+ larger fontnormal font- Smaller font
СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Члан 26.

Сектор за Европску унију обавља послове који се односе на:
1) анализу политичке активности Европске уније (у даљем тексту: ЕУ) и њених појединих органа и тела, нарочито у односу према Републици Србији и земљама Западног Балкана;
2) политичке активности Републике Србије према ЕУ;
3) координацију активности у вези са преговорима Републике Србије са надлежним институцијама ЕУ усмереним ка пуноправном чланству у ЕУ;
4) координацију и вођење преговарачког процеса који се односи на Поглавље 31 - Спољна, безбедносна и одбрамбена политика;
5) активно учешће у делу преговарачког процеса који се односи на потпоглавље Политика развојне и хуманитарне помоћи у оквиру Поглавља 30 - Спољни односи;
6) процесе регионалне сарадње које је ЕУ иницирала, води и/или је у њима један од партнера, чланова или учесника;
7) друге послове у вези са ЕУ.

Уже унутрашње јединице у Сектору за ЕУ

Члан 27.

У Сектору за Европску унију се образују следеће уже организационе јединице:

1) Одељење за институције ЕУ;
2) Одељење за секторске политике ЕУ;
3) Одељење за регионалне иницијативе.

Одељење за институције ЕУ

Члан 28.

Одељење за институције ЕУ обавља послове који се односе на :

1) сарадњу Републике Србије са институцијама ЕУ: Европским саветом, Саветом ЕУ, Европском комисијом, Европским парламентом, Спољнополитичком службом ЕУ и другим саветодавним, стручним и радним телима и групама;
2) праћење процеса придруживања држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ;
3) координацију, праћење и усаглашавање са спољном и безбедносном политиком ЕУ;
4) усаглашавање наступа институција Републике Србије према ЕУ, поступак избора представника Републике Србије у радним групама, стручним и саветодавним телима и групама ЕУ.

Одељење за секторске политике ЕУ

Члан 29.

Одељење за секторске политике ЕУ обавља послове који се односе на:

1) анализу и праћење активности ЕУ и њених појединих органа и тела у погледу секторских политика Европске уније;
2) праћење процеса хармонизације националног законодавства Републике Србије са заједничким правним тековинама ЕУ;
3) техничку секторску координацију надлежних државних органа и органа државне управе Републике Србије према ЕУ у току преговарачког процеса, а посебно као координатор у преговорима у Поглављу 31 – Спољна, безбедносна и одбрамбена политика;
4) учешће у делу преговарачког процеса који се односи на потпоглавље Политика развојне и хуманитарне помоћи у оквиру Поглавља 30 - Спољни односи;
5) друге послове у вези са секторским политикама ЕУ.

Одељење за регионалне иницијативе

Члан 30.

Одељење за регионалне иницијативе обавља послове који се односе на:

1) праћење, анализу и учешће у раду институционализованих регионалних иницијатива, као и неформалних регионалних процеса, којих је Р. Србије члан или учесник, а чије су активности непосредно повезане са процесом реформи и европских интеграција Р. Србије и чији је ЕУ члан или учесник;
2) спровођење низа активности кроз сарадњу са регионалним иницијативама и давања одговарајућих предлога за које је надлежно у циљу активног доприноса јачању регионалне сарадње а тиме и приступним преговорима Р. Србије Европској унији;
3) друге послове у вези са регионалним иницијативама и европским макро-регионалним стратегијама усмереним на европске интеграције, укључујући и – по потреби – сарадњу на спровођењу одговарајућих пројектних активности од значаја за афирмацију и развој регионалне сарадње. Процесе регионалне сарадње које је ЕУ иницирала, води или је у њима један од партнера, чланица или учесница.