gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Тендери
Јавне набавке 2019.
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст

Отворени поступак

[15.11.2019.] Јавна набавка (ЈН 36/2019) - Услуге одржавања EMS storage система за складиштење података у склопу новог BPI пројекта
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Измене и допуне конкурсне документације
4.Конкурсна документација, пречишћен и измењен текст

5.Одлука о додели уговора

6.Обавештење о закљученом уговору

[15.11.2019.] Јавна набавка (ЈН 35/2019) - Услуге одржавања и поправке комуникационе опреме на чворишту мреже CISCO
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору

[15.11.2019.] Јавна набавка (ЈН 34/2019)- Извођење грађевинских радова на санацији оштећења конструкције у делу објекта Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде

3.Измене и допуне конкурсне документације
4.Конкурсна документација, пречишћен и измењен текст
5.Додатне информације и појашњења 1
6.Измене и допуне конкурсне документације 2
7.Конкурсна документација, измењен и пречишћен текст
8.Додатне информације и појашњења 2
9.Одлука о додели уговора

10.Обавештење о закљученом уговору

[08.11.2019.] Јавна набавка (ЈН 32/2019) -Сервисирање и одржавање фотокопир апарата марке Canon IRA 8295 PRO

1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору

[08.11.2019.] Јавна набавка (ЈН 31/2019) - Папирна галантерија за одржавање хигијене за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде

3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[29.09.2019.] Јавна набавка (ЈН 28/2019) - Сервисирање и одржавање службених возила МСП са заменом резервних делова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде

3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору за Партије 1 до 5

[27.09.2019.] Јавна набавка (
ЈН 26/2019) - Гасно уље екстра лако Evro EL
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[05.09.2019.] Јавна набавка (ЈН 21/2019) - Набавка хардверских компоненти за биометрију за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Додатне информације и појашњења

4.Додатне информације и појашњења 2
5.Додатне информације и појашњења 3
6.Одлука о додели уговора
7.Обавештење о обустави поступка, Партија 3
8.Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
9.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
10.Обавештење о закљученом уговору за Партију 4

[11.07.2019.] Централизована јавна набавка Управе за заједничке послове републичких органа (ЦЈН 1/2019) - Набавка горива и мазива

1.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2, Евро Премиум БМБ 95
2.Обавештење о закљученом уговору за Партију 3, Евро Дизел
3.Обавештење о закљученом уговору за Партију 5, Гасно уље

[20.06.2019.] Централизована јавна набавка (ЦЈН 6/2018) - Услуга осигурања запослених и других лица
1.Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

2.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
3.Обавештење о закљученом уговору за Партију 3

[20.06.2019.] Централизована јавна набавка (ЦЈН 3/2018) - Услуге осигурања имовине
1.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
2.Обавештење о закљученом уговору за Партију 8
3.Обавештење о закљученом уговору за Партију 13

[12.06.2019.] Јавна набавка (ЈН 13/2019) - Услуге осигурања робе у транспорту и осигурање службених возила Министарства спољних послова

1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора, Партија 1
4.Одлука о додели уговора, Партија 2
5.Обавештење о закљученом уговору, Партија 1
6.Обавештење о закљученом уговору, Партија 2

[20.06.2019.] Централизована јавна набавка (ЦЈН 13/2019)
1.Обавештење о закљученом уговору за Партију 3
2.Обавештење о закљученом уговору за Партију 16

[31.05.2019.] Централизована јавна набавка (ЦЈН 7/2019)
1.Обавештење о закљученом уговору, Партија 7

2.Обавештење о закљученом уговору, Партија 9

3.Обавештење о закљученом уговору 
4.Обавештење о закљученом уговору, Партија 1

5.Обавештење о закљученом уговору, Партија 2
6.Обавештење о закљученом уговору, Партија 6
7.Обавештење о закљученом уговору, Партија 15

8.Обавештење о закљученом уговору, Партија 4
9.Обавештење о закљученом уговору, Партија 1
10.Обавештење о закљученом уговору, Партија 8
11.Обавештење о закљученом уговору, Партија 11
12.Обавештење о закљученом уговору, Партија 5
13.Обавештење о закљученом уговору, Партија 14
14.Обавештење о закљученом уговору, Партија 19
15.Обавештење о закљученом уговору, Партија 17
16.Обавештење о закљученом уговору, Партија 10
17.Обавештење о закљученом уговору, Партија 12

[28.05.2019.] Јавна набавка (ЈН 10/2019) - Извођење грађевинско-занатских радова на текућем одржавању објеката Министарства спољних послова

1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Додатне информације и појашњење
4.Одлука о додели уговора

5.Обавештење о закљученом уговору

[09.05.2019.] Јавна набавка (ЈН 8/2019) - Набавка опреме за подршку биометријског система
1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуде
3.Додатне информације и обавештења
4.Измене и допуне конкурсне документације
5.Конкурснa документацијa, измењен и пречишћен текст
6.Одлука о додели уговора
7.Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
8.Обавештење о закљученом уговору за Партију 3
9.Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

[25.04.2019.] Јавна набавка (ЈН 7/2019) - Набавка рачунарске опреме за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Додатне информације и обавештења
4.Додатне информације и обавештења
5.Одлука о додели уговора
6.Обавештење о закљученом уговору


[18.03.2019.] Јавна набавка (ЈН 1/2019) - Сервисирање и одржавање службених возила МСП са заменом резервних делова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуда
3.Одлукa о додели уговора
6.Обавештење о закљученом уговору за Партију 6
7.Обавештење о закљученом уговору за Партије 1, 2, 3, 4 и 5

[01.10.2019.] Централизованa јавна набавка ЦЈН 10/2018, Услуге чишћења зграда
1.Обавештење о закљученом уговоруЈавне набавке мале вредности

[21.11.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 40/2019) - Радови на увођењу стабилног система за дојаву пожара у ОААП
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде

3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору

[21.11.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 39/2019) - Набавка телефонске опреме за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде

3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 и Партију 2

[19.11.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 38/2019) - Рестаурација слика из фундуса МСП и ДКП
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде

3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору

[19.11.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 37/2019) - Услуге репарације ласер тонер касета са трајним збрињавањем
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору

[13.11.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 33/2019) - Услуга рестаурације стилског намештаја за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору

[29.10.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 30/2019) - Услуге садње и одржавања зелене површине за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[25.10.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 29/2019)
 - Услуге посредовања студентских и омладинских задруга за потребе Министарства спољних послова

1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[04.10.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 18/2019) - Поправка конструкције од кованог гвожђа – носача надстрешнице и балконских елемената
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[20.09.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 24/2019) - Набавка канцеларијског намештаја за потребе МСП
1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуде
3.Измене и допуне конкурсне документације
4.Конкурсна документација, пречишћен и измењен текст
5.Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
6.Одлука о додели уговора
7.Обавештење о закљученом уговору

[16.09.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 25/2019) - Потрошни материјал (електро, водоводни и грађевински) за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Додатне информације и појашњења
4.Измене и допуне конкурсне документације
5.Конкурсна документација, пречишћен и измењен текст
6.Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
7.Одлука о додели уговора
8.Обавештење о закљученом уговору

[01.09.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 20/2019) - Услуга штампе административног материјала за потребе МСП
1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуде
3.Додатне информације и појашњења
4.Измене и допуне конкурсне документације
5.Конкурсна документација, пречишћен и измењен текст
6.Одлука о додели уговора
7.Обавештење о закљученом уговору

[27.06.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 19/2019) - Набавка дневне, недељне и месечне штампе за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[27.06.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 17/2019) - Услуга израде софтвера за финансијско-материјално пословање, I фаза
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[21.06.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 16/2019) - Набавка канцеларијског намештаја за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде

3.Додатне информације и појашњење 1
3.Додатне информације и појашњење 2
5.Додатне информације и појашњење 3
6.Додатне информације и појашњење 4

7.Одлука о обустави поступка
8.Обавештење о обустави поступка

[18.06.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 14/2019) - Набавка алата и резервних делова за телефонију за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Додатне информације и појашњење 1
4.Одлука о додели уговора
5.Обавештење о закљученом уговору

[18.06.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 15/2019) - Услуга продужења права коришћења лиценци антивирусног софтвера Symantec Endpoint Protection.
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[11.06.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 12/2019) - Набавка државних застава и јарбола за потребе МСП
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде

3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[06.06.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 11/2019) - Набавка дневне, недељне и месечне штампе за потребе Министарства спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Додатне информације и обавештења

4.Конкурснa документацијa-исправљен текст
5.Одлука о обустави поступка
6.Обавештење о обустави поступка

[21.05.2019.] Jавнa набавкa мале вредности  (ЈН 9/2019) - Унапређење система видео надзора у Министарству спољних послова
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде

3.Додатне информације и обавештења
4.Додатне информације и обавештења
5.Одлука о додели уговора
6.Обавештење о закљученом уговору

[25.04.2019.] Jавнa набавкa мале вредности  (ЈН 6/2019) - Лиценце за апликације „BlackBerry" за мобилне уређаје
1.Конкурсна документација
[04.04.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 5/2019) - Чишћење резервоара од мазута
3.Додатне информације и обавештења
4.Одлукa о додели уговора
5.Обавештење о закљученом уговору

[29.03.2019.] Jавнa набавкa мале вредности (ЈН 3/2019) - Набавка пнеуматика за службена возила
1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуде
3.Измене и допуне конкурсне документације
4.Конкурсну документацију, измењен и пречишћен текст
5.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6.Одлука о додели уговора
7.Обавештење о закљученом уговору

[27.03.2019.] 
Jавнa набавкa мале вредности  (ЈН 4/2019) - Лиценце за апликације „BlackBerry" за мобилне уређаје

1.Конкурсна документација
5.Обавештење о обустави поступка

[22.03.2019.] Јавна набавка мале вредности (ЈН 2/2019) - Чишћење резервоара од мазута
1.Конкурсна документација


Преговарачки поступак

[20.12.2019.] Јавна набавка у преговарачком поступку ЈН 41/2019 - Услуга издавања квалификованог електронског сертификата (КЕС) за потребе приступања овлашћених лица у ДКП РС Регистру матичних књига
1.Обавештење о покретању преговарачког поступка
2.Конкурсна документација

3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[03.09.2019.] J
авнa набавкa у преговарачком поступку без објављивања позива ЈН 22/2019 - Услуга уступања лиценци за коришћење дигиталне базе правних прописа за потребе запослених у Министарству спољних послова и дипломатско-конзуларним представништвима РС
1.Обавештење о покретању преговарачког поступка
2.Конкурсна документација
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

[06.09.2019.] Jавнa набавкa у преговарачком поступку без објављивања позива ЈН 23/2019 - Услуга мултимедијалног пакет сервиса вести Новинске агенције ФоНет, услуга дневног и економског БЕТА сервиса вести Бета ТВ, сервиса и билтена BetaNews Новинске агенције БЕТА и услуга сервиса вести Новинске агенције Танјуг
1.Обавештење о покретању преговарачког поступка
2.Конкурсна документација
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору, Партија 1
5.Обавештење о закљученом уговору, Партија 3
6.Обавештење о закљученом уговору, Партија 2

[22.09.2019.] Jавнa набавкa у преговарачком поступку ЈН 27/2019 - Научна стручна литература издавача Института за међународну политику и привреду
1.Обавештење о покретању преговарачког поступка
2.Конкурсна документација
3.Одлука о додели уговора
4.Обавештење о закљученом уговору

Опширније...