gototopgototop
Министарство спољних послова Конзуларнo Улазак у Србију
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Услови за визу
+ larger fontnormal font- Smaller font

Проверите овде да ли Вам је потребна виза за улазак у Републику Србију.
Захтев за визу се подноси у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Врсте виза које се издају у дипломатско-конзуларним представништвима:

 • виза за краћи боравак (виза Ц)
 • виза за дужи боравак (виза Д)


ВИЗА Ц (виза за боравак до 90 дана)

Виза за краћи боравак је одобрење за улазак у Републику Србију, транзит преко територије Републике Србије или боравак на територији Републике Србије до 90 дана у било ком периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка. Виза за краћи боравак се издаје за један, два или више улазака у Републику Србију.
Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.

ВИЗА Д (виза за дужи боравак)

Виза за дужи боравак је одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана.

Виза Д се издаје страном држављану коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка.

Странац који уђе у Републику Србију без визе а по основу Одлуке о безвизном уласку у Републику Србију за носиоце страних националних пасоша који имају важећу шенгенску, визу, Уједињеног Краљевства и других држава чланица или визу Сједињених Америчких Држава, као и за носиоце страних националних пасоша који имају дозволу боравка у земљама шенгенског простора, ЕУ или Сједињеним Америчким Државама, не може да подноси захтев за привремени боравак у Србији, односно уколико намерава да поднесе захтев за привремени боравак, неопходно је да најпре поднесе захтев за визу Д (за дужи боравак) која омогућава регулисање привременог боравка по доласку у Србију.

Општи услови за издавање визе:

 1. 1. важећи пасош (паcош мора бити важећи најмање 90 дана након намераваног датума одласка из Р. Србије, који садржи најмање две узастопне празне странице и који је издат у последњих 10 година);
 2. позивно писмо:
  • за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије;
  • за пословну посету – позивно писмо компаније у Србији;
  • за туристичку посету - потврда туристичке агенције о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати);
 3. попуњен образац захтева за визу - (PDF);
 4. фотографија (димензија 3.5 х 4.5 цм);
 5. резервација повратне карте или итинирер (копија возачке дозволе и осигурање уколико се путује аутомобилом);
 6. доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији;
 7. здравствено осигурање;
 8. такса за издавање визе.

За издавање транзитне визе потребно је поседовање визе државе у коју се улази после транзита кроз Србију. Уколико виза за ту државу није потребна, неопходно је пружити други доказ о сврси путовања у дату земљу.

Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије задржавају право да затраже додатну документацију приликом подношења захтева за визу. Непотпуни захтеви за визу неће бити прихваћени.

За више информација у вези са издавањем виза потребно је контактирати најближе дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије.


Разлози боравка у Србији и документа која је потребно поднети:

ЗАПОШЉАВАЊЕ:

• уговор у раду, уговор о делу, уговор о пословно-техничкој сарадњи, спортском ангажовању или други документ који доказује радно ангажовање страног држављанина у Републици Србији;
• извод о регистрацији правног лица, привредног душтва, спортског клуба или савеза или предузетника у Републици Србији.

ШКОЛОВАЊЕ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД, СТРУЧНА ПРАКСА:

• потврда о упису у образовну установу. У случају научно-истраживачког рада, закључен уговор са научно-истраживачком организацојом;
• извод о регистрацији образовне установе као правног лица у Републици Србији.

СПАЈАЊЕ ПОРОДИЦЕ:

• када је супружник држављанин Републике Србије: извод из матичне књиге венчаних издат од стране надлежног органа Републике Србије, не старији од шест месеци;
• У случају ванбрачне заједнице са држављанином Републике Србије: уверење о слободном брачном стању, изјаве ванбрачних партнера и оверене изјаве два сведока о заједници партнера, доказ о заједничкој адреси становања, извод из регистра ванбрачних заједница, ако имају заједничко дете – извод из матичне књиге рођених за дете.

ОБАВЉАЊЕ ВЕРСКЕ СЛУЖБЕ:

• извод о регистрацији цркве или верске заједнице у Републици Србији;
• уговор о раду или писмо цркве или верске заједнице којим се потврђује да је странац ангажован као свештеник или верски службеник.

ЛЕЧЕЊЕ ИЛИ МЕДИЦИНСКА НЕГА:

• допис здравствене установе у Републици Србији којим се наводи место и потребан период лечења;
• решење о регистрацији здравствене установе у Републици Србији;
• решење о регистрацији установе социјалне заштите у Републици Србији.

ВЛАСНИШТВО НАД НЕПОКРЕТНОСТИМА:

• извод из листа непокртености (власнички лист);
• оверен купопродајни уговор или уговор о поклону;
• оставинско решење или судска пресуда о наследном праву.

Напомена: Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.
За додатна обавештења, молимо обратите се надлежном дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије.