gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Основне организационе јединице
петак, 03. јун 2011. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Сектор за мултилатералну сарадњу
+ larger fontnormal font- Smaller font
СЕКТОР ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНУ САРАДЊУ

Члан 16.

Сектор за мултилатералну сарадњу обавља послове који се односе на:

1) активности међународних владиних и невладиних организација;
2) активности Републике Србије у међународним владиним и невладиним организацијама;
3) координацију активности у области хуманитарних питања;
4) остваривање радних контаката са представницима међународних организација који су акредитовани у Републици Србији;
5) друге послове из области мултилатералне сарадње.

Уже унутрашње јединице у Сектору за мултилатералну сарадњу

Члан 17.

У Сектору за мултилатералну сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:

1) Одељење за Уједињене нације;
2) Одељење за Организацију за европску безбедност и сарадњу (у даљем тексту: ОЕБС) и Савет Европе (у даљем тексту: СЕ)
3) Одсек за економску мултилатералу;
4) Одсек за људска права из система УН и хуманитарна питања.

Одељење за Уједињене нације

Члан 18.

Одељење за Уједињене нације (у даљем тексту: УН) обавља послове који се односе на:

1) активности УН и њених специјализованих агенција;
2) активности Републике Србије у УН и специјализованим агенцијама УН;
3) активности међународних невладиних организација у областима повезаним с надлежностима УН;
4) процесе у међународним односима који су од значаја за очување светског мира и безбедности;
5) извршавање обавеза које произлазе из ратификованих међународних конвенција и одлука;
6) међународне организације из система УН, ПНЗ и Заједнице демократија;
7) сарадњу са Мисијом УН на Косову и Метохији (у даљем тексту: УНМИК на Косову и Метохији) у
складу с Резолуцијом Савета безбедности УН 1244;
8) друге послове из области мултилатералне сарадње у вези са УН.

Уже унутрашње јединице у Одељењу за Уједињене нације

Члан 19.

У Одељењу за Уједињене нације образују се следеће уже унутрашње јединице:

1) Група за политичка питања УН;
2) Група за УНЕСКО;
3) Група за економско–развојна и питања заштите животне средине

Група за политичка питања УН

Члан 20.

Група за политичка питања УН обавља послове који се односе на сва општа политичка питања рада УН, као и друге послове из делокруга Групе.

Група за УНЕСКО

Члан 21.

Група за УНЕСКО обавља послове који се односе на општа питања рада УНЕСКО, као и друге послове из делокруга Групе.

Група за економско-развојна и питања заштите животне средине

Члан 22.

Група за економско-развојна и питања заштите животне средине обавља послове који се односе на економско-развојна и питања заштите животне средине који произлазе из области рада УН, као и друге послове из делокруга Групе.

Одељење за ОЕБС и СЕ

Члан 23.

Одељење за ОЕБС и СЕ обавља послове који се односе на:

1) европску безбедност и сарадњу;
2) активности Републике Србије у ОЕБС;
3) политику Савета Европе и свих посебних тела;
4) активности Републике Србије у Савету Европе;
5) спровођење потврђених конвенција Савета Европе у Републици Србији;
6) друге послове из области мултилатералне сарадње у вези са ОЕБС и Савет Европе.

Одсек за економску мултилатералу

Члан 24.

Одсек за економску мултилатералу обавља послове који се односе на:

1) права и обавезе Републике Србије на основу чланства у свим међународним организацијама економског и финансијског карактера;
2) активности Републике Србије у свим међународним организацијама економског и финансијског карактера;
3) друге послове из области мултилатералне сарадње који се односе на међународне економске и финансијске организације.

Одсек за људска права из система УН и хуманитарна питања

Члан 25.

Одсек за људска права из система УН и хуманитарна питања обавља послове који се односе на:

1) активности свих међународних тела која се баве стањем људских права из система УН и хуманитарним питањима;
2) спровођење обавеза Републике Србије по основу чланства у међународним споразумима – конвенцијама о људским правима из система УН и хуманитарним питањима;
3) припрему одговора на индивидуалне представке грађана Републике Србије уговорним телима у оквиру УН;
4) приступање и потврђивање међународних уговора у области људских права из система УН и хуманитарних питања;
5) друге послове из области мултилатералне сарадње у вези са међународним телима која се баве стањем људских права из система УН и хуманитарним питањима.