gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Основне организационе јединице
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Сектор за билатералну сарадњу
+ larger fontnormal font- Smaller font
Члан 7.
Сектор за билатералну сарадњу обавља послове који се односе на:

1) међународну сарадњу Републике Србије са другим државама у циљу унапређења билатералних односа и јачања њеног међународног положаја;
2) остваривање спољнополитичких приоритета Републике Србије;
3) остваривање радних контаката са дипломатским представницима других држава акредитованих у Републици Србији;
4) представљање Републике Србије у одређеним државама у којима нема дипломатску мисију и одржавање контаката на нерезиденцијалној основи;
5) билатералну економску сарадњу;
6) друге послове из области билатералне сарадње.

Уже унутрашње јединице у Сектору за билатералну сарадњу

Члан 8.

У Сектору за билатералну сарадњу образују се следеће уже унутрашње јединице:

1) Одељење за суседне земље и Југоисточну Европу;
2) Одељење за Европу;
3) Одељење за Русију и Евроазију;
4) Одељење за Северну и Јужну Америку;
5) Одељење за Африку и Блиски исток;
6) Одељење за Азију, Аустралију и Пацифик;
7) Одељење за међународну културну, просветну, научну, технолошку и спортску сарадњу.

Одељење за суседне земље и Југоисточну Европу

Члан 9.

Одељење за суседне земље и Југоисточну Европу обавља послове који се односе на:

1) успостављање и унапређење политичких, економских, уговорних и других односа Републике Србије са суседним државама и државама Југоисточне Европе;
2) анализу унутрашњих и спољнополитичких, економских и других друштвених кретања у тим земљама;
3) пограничне односе и стање националних мањина;
4) послове разграничења са суседним државама;
5) обележавање и одржавање граничне линије, граничне ознаке и натписа и граничне службености Републике Србије израдом геодетских и топографских скица;
6) праћење и учествовање у раду међудржавних мешовитих комисија за обележавање и одржавање границе;
7) друге послове из области билатералне сарадње са суседним земљама и земљама Југоисточне Европе.

Одељење за Европу

Члан 10.

Одељење за Европу обавља послове који се односе на:
1) успостављање и унапређење политичких, економских, уговорних и других односа Републике Србије са свим државама Европе, осим са суседним државама, државама Југоисточне Европе, Русијом и евроазијским државама;
2) анализу унутрашњих и спољнополитичких, економских и других друштвених кретања у тим земљама;
3) одржава сарадњу са Организацијом Франкофоније;
4) друге послове из области билатералне сарадње са земљама Европе.

Одељење за Русију и Евроазију

Члан 11.

Одељење за Русију и Евроазију обавља послове који се односе на:
1) успостављање и унапређење политичких, економских, уговорних и других односа Републике Србије са Русијом и другим евроазијским државама;
2) анализу унутрашњих и спољнополитичких, економских и других друштвених кретања у тим земљама;
3) представљање и одржавање контаката на нерезиденцијалној основи у одређеним државама Евроазије у којима Република Србија нема дипломатску мисију;
4) друге послове из области билатералне сарадње са Русијом и другим евроазијским државама.

Одељење за Северну и Јужну Америку

Члан 12.

Одељење за Северну и Јужну Америку обавља послове који се односе на:
1) успостављање и унапређење политичких, економских, уговорних и других односа Републике Србије са државама Северне и Јужне Америке;
2) представљање и одржавање контаката на нерезиденцијалној основи у одређеним државама Латинске Америке у којима Република Србија нема дипломатску мисију;
3) анализу унутрашњих и спољнополитичких, економских и других друштвених кретања у тим земљама;
4) друге послове из области билатералне сарадње са државама Северне и Јужне Америке.

Одељење за Африку и Блиски исток

Члан 13.

Одељење за Африку и Блиски исток обавља послове који се односе на:
1) успостављање и унапређење политичких, економских, уговорних и других односа Републике Србије са државама Африке и Блиског истока;
2) анализу унутрашњих и спољнополитичких, економских и других друштвених кретања у тим земљама;
3) представљање и одржавање контаката на нерезиденцијалној основи у одређеним државама Подсахарске Африке у којима Република Србија нема дипломатску мисију;
4) прати рад Организације афричког јединства, Организације исламских држава, Арапске лиге и других регионалних организација;
5) друге послове из области билатералне сарадње са државама Африке и Блиског истока.

Одељење за Азију, Аустралију и Пацифик

Члан 14.

Одељење за Азију, Аустралију и Пацифик обавља послове који се односе на:
1) успостављање и унапређење политичких, економских, уговорних и других односа Републике Србије са Аустралијом и државама Азије и Пацифика;
2) анализу унутрашњих и спољнополитичких, економских и других друштвених кретања у тим земљама;
3) представљање и одржавање контаката на нерезиденцијалној основи у одређеним државама Азије и Пацифика у којима Република Србија нема дипломатску мисију;
4) друге послове из области билатералне сарадње са Аустралијом и државама Азије и Пацифика.

Одељење за међународну културну, просветну, научну, технолошку и спортску сарадњу

Члан 15.

Одељење за међународну културну, просветну, научну, технолошку и спортску сарадњу обавља послове који се односе на:
1) развој просветне, културне, научне, технолошке и спортске сарадње Републике Србије са другим државама;
2) припрему, закључивање и спровођење споразума, програма и других уговора са државама и међународним организацијама у овим областима;
3) ослобађање од царина робе која је културно-просветног или научно-технолошког садржаја;
4) координацију послова у вези с доделом стипендија домаћим и страним студентима;
5) друге послове из делокруга Одељења.