gototopgototop
četvrtak, 08. decembar 2016. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Dačić: " Tokom protekle tri godine imali smo čast i privilegiju da služimo opštim interesima sveta kao član Trojke OEBS-a"
+ larger fontnormal font- Smaller font
Ministar Dačić na Ministarskom savetu OEBS-a u HamburguMinistar Dačić učestvuje na 23. sastanku Ministarskog saveta OEBS-a koji se održava danas i sutra u Hamburgu. Glavne teme Ministarskog saveta ove godine su evropska bezbednosna struktura i značaj kontrole naoružanja, situacija u Ukrajini i aktivnosti OEBS-a na rešavanju krize.

Učešće ministra Dačića na ovogodišnjem Ministarskom savetu OEBS-a ima poseban značaj imajući u vidu da Republika Srbija kao prethodna predsedavajuća Organizaciji izlazi iz formata Trojke OEBS-a. Obraćanje ministra Dačića na sastanku Ministarskog saveta je u nastavku:

„Ekselencije,
Dame i gospodo,
Poštovani Frank-Valter,

Dozvolite mi da počnem tako što ću zahvaliti nemačkom predsedavanju kao i predsedavajućem, ministru Franku-Valteru Štajnmajeru na neumornom zalaganju tokom protekle godine i na dobrodošlici koju nam pružaju ovde u predivnom slobodnom hanzeatskom gradu Hamburgu.

Okupili smo se ponovo ovde na sastanku Ministarskog saveta, godinu dana nakon sastanka u Beogradu. Tokom godine za nama, naporno smo radili nastojeći da oživimo dijalog, ponovo izgradimo poverenje i obnovimo bezbednost. Ipak, i dalje smo suočeni sa ozbiljnim i teškim problemima, nerešenim konfliktima i novim pretnjama. Uprkos svim našim pokušajima usmerenim na iznalaženje rešenja za neke od ovih problema tokom protekle godine, mi smo, poštovane kolege, još uvek daleko od ostvarenja tog cilja.

U isto vreme, naša Organizacija nastavila je aktivno delovanje pod marljivim predsedavanjem, posebno se fokusirajući na jačanje svojih kapaciteta i mehanizma za reagovanje na krizu u istočnoj Ukrajini. Imali smo sadržajne razgovore o različitim pitanjima i izazovima kao što su migracioni tokovi, borba protiv terorizma i radikalizacije, konfliktni ciklus – navodim samo neke. Takođe, želimo da zahvalimo Franku-Valteru na njegovoj inicijativi u oblasti kontrole naoružanja. Ovi napori su najbolji pokazatelj značaja naše Organizacije, kao i potrebe da se preduzme zajednička akcija. Iskustvo nas uči da je OEBS kao platforma za dijalog, uz fleksibilnost i operativne kapacitete u raznim operacijama na terenu, nezaobilazan instrument za rešavanje zajedničkih bezbednosnih izazova.

Istovremeno, jasno je da OEBS kao regionalna organizacija, u skladu sa Glavom VIII Povelje UN, treba da deluje u potpunosti se pridržavajući principa i preuzetih obaveza koje proizlaze iz njegovih ključnih dokumenta, na prvom mestu Helsinškog završnog akta.

Najvažniji i najteži izazov koji je našu zajedničku bezbednost i doveo u pitanje je kriza u i oko Ukrajine. Srbija je pružala aktivnu i doslednu podršku ulozi OEBS u rešavanju krize, a posebno Specijalnoj posmatračkoj misiji koja je najvidljiviji element OEBS-ovog reagovanja na krizu. Političko rešavanje ovog konflikta nema alternativu i mi podržavamo sve napore u cilju punog sprovođenja sporazuma iz Minska. Takođe, u potpunosti podržavamo rad Trilateralne kontakt grupe i njenih Radnih grupa, kao i zalaganja Normandijskog formata.

Uveren sam da države-učesnice treba da deluju ujedinjeno jačajući kapacitete naše Organizacije u konfliktnom ciklusu, uključujući na osnovu iskustava stečenih u Ukrajini, kako bi se omogućio najbolji mogući pristup konfliktima u oblasti OEBS.

Dozvolite mi da naglasim izazove koji potiču od migracija i priliva izbeglica, a koji izazivaju veliku zabrinutost, pogađaju brojne države-učesnice i prevazilaze konkretni region, odnosno rutu. S obzirom na to da se nalazi na tzv. zapadno-balkanskoj migracionoj ruti, Srbija se suočila sa preko 900.000 izbeglica i migranta koji su prešli preko njene teritorije od početka ove krize do danas, što predstavlja veliki teret za naše kapacitete.

Otuda, tokovi migracija i izbeglica iziskuju jednaku posvećenost svih nas kako bismo obezbedili da odgovori na aktuelnu krizu budu u skladu sa našim odgovarajućim međunarodnim obavezama, uključujući obaveze OEBS-a u ovoj oblasti. Čvrsto verujem da posle brojnih razgovora koje smo imali u protekle dve godine, države učesnice treba da omoguće usvajanje dokumenta koji se zasniva na konsenzusu i koji bi poslao jasnu poruku o značaju ovog pitanja.

Teroristički napadi na prostoru OEBS-a i njegovom okruženju živo su podsećanje da borba protiv terorizma u svim njegovim oblicima i načinima ispoljavanja, kao i borba protiv ekstremnog nasilja i radikalizacije koji dovode do terorizma, moraju da ostanu među glavnim prioritetima naše Organizacije, uz obaveze svih država učesnica da bezuslovno osude svaki teroristički čin i da se pridruže naporima u borbi protiv ovog zla.

Gospodine predsedavajući,

Iskoristio bih ovu priliku da još jednom naglasim strateško opredeljenje Srbije ka evropskim integracijama. Mi smo na prvom mestu zainteresovani za dalji razvoj regionalne stabilnosti kroz dijalog, mir i pomirenje. Moramo da budemo okrenuti budućnosti, ekonomskom i opštem prosperitetu, naročito po pitanju mladih, kao i sveobuhvatnijoj i plodotvornijoj saradnji na našem zajedničkom evropskom putu.

Dozvolite mi, takođe, da naglasim našu posvećenost dijalogu s Prištinom koji se vodi pod pokroviteljstvom EU, kao i sprovođenju svih do sada postignutih dogovora, posebno onih u vezi sa osnivanjem Zajednice srpskih opština. Smatramo da je otvoren i iskren dijalog jedini put ka poboljšanju svakodnevnog života svih ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji.

Tokom protekle tri godine imali smo čast i privilegiju da služimo interesima naše Organizacije kao član Trojke OEBS-a, kao i da predsedavamo Organizacijom tokom prethodne godine. Ovaj period bio je obeležen brojnim bezbednosnim izazovima koji su izazivali tenzije, nepoverenje i nesigurnost. Nedostatak poverenja ozbiljna je prepreka za funkcionisanje organizacije. Čvrsto verujemo da, bez obzira na aktuelni politički trenutak i probleme s kojima se suočavamo, i bez obzira na sve nesuglasice među nama, funkcionisanje Organizacije i njenih institucija treba da bude naš glavni cilj, uključujući usvajanje ključnih odluka. Veliki je broj gorućih pitanja i različitih tema, u pogledu kojih treba da budemo ujedinjeni i u vezi sa kojima treba da pokažemo našu sposobnost da delujemo zajedno. U tom kontekstu, moramo da pokažemo odgovornost i pokušamo da prevaziđemo naše razlike i obnovimo poverenje.

Na kraju, želim da izrazim zahvalnost odlazećem predsedavanju Nemačke i iskažem podršku dolazećem predsedavanju Austrije", rekao je ministar Dačić u Hamburgu.