gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Stalne misije Stalne Misije Republike Srbije
Diplomatske misije Srbije
EU - Brisel
Ambasador: Ana Hrustanović joomplu:569
Adresa: Boulevard du Regent 53
1000 BRISEL
BELGIJA
Telefon: +322 / 649-82-42,
+322 / 649-83-65,
+322 / 648-65-36,
+322 / 646-99-98
Faks: +322 / 649-08-78
E-mail: mission.serbia.eu@mfa.rs
Internet sajt: http://www.eu-brussels.mfa.gov.rs