gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Konzulati Konzulati Republike Srbije
Konzulati Republike Srbije
Rijeka, Hrvatska
Generalni konzul: Goran Petrović joomplu:650
Adresa: Erazma Barcica broj 9
51000 RIJEKA
HRVATSKA
Telefon: + 38551/ 337-420,
+ 38551/ 337-421
+ 38551/ 337-343
Faks: + 38551/ 337-361
E-mail: konzulat-rijeka@ri.t-com.hr
Internet sajt: http://www.rijeka.mfa.gov.rs