gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ambasade Diplomatske misije Srbije Konzulati Konzulati Republike Srbije
Konzulati Republike Srbije
Vukovar, Hrvatska
Generalni konzul: Milan Šapić joomplu:1343
Adresa: Ivana Gundulića 19
VUKOVAR
HRVATSKA
Telefon: + 38532/ 441-016,
+ 38532/ 441-183,
+ 38532/ 441-184
Faks: + 38532/ 441-015
E-mail: generalni.konzulat@gk-srbije-vukovar.hr
Internet sajt: http://www.vukovar.mfa.gov.rs