gototopgototop
utorak, 24. oktobar 2017. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Republika Srbija posvećena održavanju i jačanju saradnje sa mediteranskim partnerima
+ larger fontnormal font- Smaller font
Palermo -_OEBSIstupanje prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na Segmentu na visokom nivou Mediteranske konferencije OEBS-a u Palermu:

„Poštovani ministre Alfano,
Ekselencije,
Dame i gospodo,
Dragi prijatelji,

Čast mi je da vam se ovim važnim povodom obratim u ime Republike Srbije. Dozvolite mi da se zahvalim našim italijanskim domaćinima na organizovanju ovogodišnje Mediteranske konferencije o velikim kretanjima migranata i izbeglica, kao i na velikom značaju koji Italija pridaje ovom gorućem pitanju. Takođe bih želeo da se zahvalim Austriji koja, kao predsedavajuća OEBS-u, nastavlja da daje podršku saradnji sa obe obale Mediterana.

Prisustvo tako velikog broja ministara i drugih predstavnika vlada, kao i međunarodnih organizacija, na visokom nivou, ukazuje na značaj koji države učesnice, mediteranski partneri i druge međunarodne organizacije pridaju saradnji OEBS-a i regiona Mediterana.

Dame i gospodo,

OEBS je od samog početka predstavljao forum za dijalog i diskusiju država učesnica, kao i naših partnera, i nudio alat i platformu za smanjenje zategnutosti, ispravljanje pogrešnih percepcija i podsticanje kulture tolerancije na prostoru OEBS-a i šire. Helsinški dekalog je već prepoznao značaj mediteranske dimenzije i njenu aktuelnost u oblasti bezbednosti i stabilnosti u Evropi. Ova veza je očigledna, posebno u ovim vremenima izazova, kada složene tenzije i sukobi ponovo ukazuju na sve veću međuzavisnost naših regiona.

OEBS je dobro pozicioniran za davanje doprinosa globalnom odgovoru na aktuelnu migrantsku krizu i pridruživanje naporima drugih međunarodnih organizacija. S obzirom na mogućnost sazivanja sastanaka, OEBS predstavlja korisnu regionalnu platformu za dijalog i saradnju među zemljama porekla, tranzita i odredišta, kao i sa partnerima za saradnju. Organizacija već sprovodi široki spektar aktivnosti u oblasti migracija što, između ostalog, obuhvata, na primer, zaštitu žrtava trgovine ljudima, kao i razmenu najbolje prakse u pogledu upravljanja granicom. Podsetio bih takođe na to da smo prošle godine, na sastanku Ministarskog saveta u Hamburgu, postigli dogovor o Ministarskoj deklaraciji o ulozi OEBS-a u upravljanju masovnim migracionim kretanjima migranata i izbeglica.

Na Mediteranskoj konferenciji OEBS-a 2017. godine istaknut je značajan potencijal za povećanje saradnje OEBS sa regionom Mediterana. Smatram da će nam ovaj važan skup pružiti mogućnost za pravovremenu razmenu mišljenja o pitanjima koja su veoma aktuelna za agendu obe strane Mediterana.

Dame i gospodo,

Aktuelna situacija u vezi sa migrantima i izbeglicama zahteva punu pažnju, efikasnost i, pre svega, solidarnost svih relevantnih aktera, ne samo u pružanju hitne humanitarne pomoći izbeglicama i migrantima tokom aktuelne krize, već i u traženju i nalaženju trajnih rešenja za osobe u produženom raseljenju.

Nema sumnje da je u radu na ovom krupnom pitanju potrebno imati svest o osnovnim uzrocima koji dovode do kretanja populacije, kakvi su sukobi u Siriji i ukupna situacija na Bliskom istoku koja je krhka, niz sukoba u Africi, a uz to i siromaštvo, beznađe i politička nestabilnost u mnogim zemljama u razvoju širom planete.

Čvrsto verujem da treba doći do sveobuhvatnog rešenja kako na nivou Evrope, tako i celog sveta, budući da ovo nije problem koji je geografski ograničen, već fenomen globalnih razmera koji je bez presedana u periodu nakon Drugog svetskog rata. Ne smemo izgubiti iz vida da je ogroman priliv izbeglica i migranata u evropske zemlje u kratkom vremenskom periodu onemogućio lokalnim zajednicama da brzo apsorbuju ovakav priliv, u isto vreme dovodeći do porasta ksenofobije i otpora prema migrantima u mnogim zemljama.

Dame i gospodo,

Od polovine 2015. godine Srbija se nalazi u samom središtu takozvane zapadnobalkanske migrantske rute kojom se kreće najveći deo migranata koji dolaze iz Sirije, Avganistana, Iraka i drugih turbulentnih regiona, na putu ka zemljama Zapadne i Severne Evrope. Zapadnobalkanska ruta zvanično je zatvorena u martu 2016, nakon postignutog sporazuma na Samitu EU i Turske. Broj osoba u tranzitu je značajno smanjen, što je za posledicu imalo njihov duži boravak na teritoriji tranzitnih zemalja, uključujući Srbiju – što je značajno opteretilo raspoložive kapacitete.

Tokom protekle dve godine je više od 900.000 izbeglica i migranata prošlo kroz Srbiju. Pokazali smo solidarnost i humanost, za šta je Srbija često bivala pohvaljena od strane samih migranata, ali i međunarodne zajednice.

Naše saosećanje sa izbeglicama i migrantima i suštinsko razumevanje njihovih patnji i situacije potiču od činjenice da se mi sa problemom izbeglica i interno raseljenih lica suočavamo već više od dve decenije. Prema podacima UNHCR, u našoj zemlji i danas živi ukupno 250.000 izbeglica i interno raseljenih lica u produženom raseljenju, što je najveći broj u Evropi.

Smanjenje broja izbeglica na teritoriji bivše Jugoslavije u najvećoj meri je rezultat njihove integracije u Republici Srbiji, koja je snosila najveći teret u kontekstu trajnog rešenja za problem izbeglica. Nažalost, od 200.000 interno raseljenih sa Kosova i Metohije, samo njih 4.000, odnosno 1.9%, se vratilo u svoje domove.

Dame i gospodo,

Na kraju, dozvolite mi da naglasim da zajednički rad nema apsolutno nikakvu alternativu. Rešavanje kompleksnih izazova sa kojima se suočavamo može da bude uspešno samo ukoliko udružimo napore i uspemo da delujemo uz puno poštovanje osnovnih vrednosti, principa i preuzetih obaveza OEBS-a. Ozbiljnost i složenost izazova sa kojima se suočava evro-mediteranski region je takva da njih ne može da rešava sama jedna država niti organizacija.

Neophodno je da zajednički razvijamo sveobuhvatna, humana i održiva rešenja i na taj način zadovoljimo potrebe u pogledu osnovnog ljudskog dostojanstva i zaštite izbeglica, štiteći ljudska prava svih, ali u isto vreme garantujući i bezbednost zemalja prihvata. Od suštinske je važnosti da se promovišu koherentni regionalni pristupi složenom pitanju migracija oko kojeg su mišljenja podeljena, i na taj način utire put ka zajedničkim konceptima i politikama, i koordiniranom delovanju.

U zaključku želim da još jednom naglasim da Republika Srbija ostaje posvećena održavanju i jačanju saradnje sa mediteranskim partnerima, uključujući okvir OEBS-a, u svakoj prilici kada je Organizacija u mogućnosti da kroz svoj sveobuhvatni pristup bezbednosti pruži pomoć.
Hvala na pažnji."