gototopgototop
petak, 22. maj 2015. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Ministar Dačić učestvovao na Godišnjem sastanku Regionalnog saveta za saradnju
+ larger fontnormal font- Smaller font
reg saradnja4Istupanje prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na Godišnjem sastanku Regionalnog saveta za saradnju koji je održan danas u Tirani: 

„Dame i gospodo,
Ekselencije,

Dozvolite mi da se na početku zahvalim našim domaćinima na organizaciji ovog sastanka i na njihovoj gostoljubivosti.
Zadovoljstvo mi je što sam u prilici da učestvujem u razmeni mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji i perspektivama regiona na planu evropskih integracija.
Verujem da ćete se složiti sa mnom da su u tom pogledu ostvareni vidljivi rezultati ali i da se pred svima nama još uvek nalaze i brojni izazovi.
Dame i gospodo,
Srbija se kontinuirano zalaže i za intenziviranje svih oblika regionalne saradnje, koji bi doprineli stabilnosti regiona i njegovoj evropskoj integraciji i međunarodnoj afirmaciji.
Proaktivan pristup Srbije razvoju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, kao i rezultati dijaloga sa predstavnicima Prištine i važne političke odluke koje je donela Vlada Republike Srbije, prepoznati su i od strane Evropske unije što se posebno ogleda u odluci Evropskog saveta da otvori pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Među građanima Srbije postoji svest da je u toku složen i težak period sprovođenja neophodnih reformi, ali isto tako mogu sa zadovoljstvom da konstatujem i da je Srbija napravila veliki napredak u brojnim, veoma značajnim oblastima, poput borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i na planu unapređivanja ljudskih i manjinskih prava. Zahvaljujući sprovedenim reformama danas možemo da konstatujemo da je Srbija uspela da u poslednjih godinu dana privuče 1,3 milijarde evra novih investicija. U cilju ozdravljenja naše privrede i konačnog okončanja procesa restrukturiranja i privatizacije, usvojen je niz reformskih zakona, a planiramo i dalje unapređenje poslovnog ambijenta kroz usavršavanje poreskih zakona, jačanje inovacionih kapaciteta, unapređenje finansijske discipline, dalje unapređenje radnog zakonodavstva, nastavak reforme penzionog sistema i sistema socijalne zaštite. Jedan od prioriteta Vlade biće i sveobuhvatna reforma državne administracije sa ciljem da se podigne kvalitet javnih usluga i poveća odgovornost službenika u obavljanju poslova javne uprave.
Sastanci koji su u prethodnom periodu održani u Beogradu, Prištini, Briselu u formatu „Zapadnobalkanske šestorke", doprineli su daljem jačanju stabilnosti regiona i potvrdili da regionalna saradnja i ekonomska stabilnost predstavljaju zajedničko „sredstvo" za postizanje evropskih standarda i ispunjavanje kriterijuma za članstvo u EU.
Dame i gospodo,
Želeo bih da posebno istaknem značaj Regionalnog saveta za saradnje (RSS) i doprinos koji on pruža promovisanju i unapređenju međusobnog dijaloga na svim nivoima i u svim oblastima od zajedničkog interesa za region. Takođe, želim da pohvalim rezultate koje je postigao RSS u prethodnom periodu, uz značajno zalaganje generalnog sekretara Gorana Svilanovića.
Kao što znate, Statutom RSS predviđena je mogućnost reizbora generalnog sekretara RSS na period od dodatne tri godine. Iskoristiću ovu priliku da napomenem da je Goran Svilanović najzaslužniji za rezultate koje je postigao RSS u prethodnom periodu i to prevashodno na promovisanju i sprovođenju projektno-orijentisane saradnje u oblastima od zajedničkog regionalnog interesa. Pri donošenju odluke o kandidaturi Gorana Svilanovića za mesto generalnog sekretara RSS, imali smo u vidu da je dinamika regionalne ekonomske saradnje, koja je od ključnog značaja za stabilnost i prosperitet zapadnog Balkana, dobila na intenzitetu usvajanjem i početkom sprovođenja Strategije i radnog programa RSS 2014-2016 i Strategije RSS za JIE 2020. Tokom mandata aktuelnog generalnog sekretara, RSS je dodatno dobio na značaju kako u našem regionu tako i u Briselu, prevashodno zahvaljujući njegovom konstantnom zalaganju za nastavak evropskih integracija zapadnog Balkana. U tom periodu uvećan je budzet RSS, a zahvaljujući radu Gorana Svilanovića i konstruktivnom postavljanju Republike Srbije, usvojene su izmene Statuta Regionalnog saveta za saradnju što je dovelo do sveobuhvatnog uključivanja svih učesnika iz regiona zapadnog Balkana u rad RSS. Imajući u vidu postignute rezultate i potrebu nastavka sprovođenja započetih programa, izbor Gorana Svilanovića bio bi logičan potez pošto bi predstavljao politiku kontinuiteta i doprineo nastavku napretka i razvoja RSS.
Srbija podržava sva nastojanja koja idu u pravcu postizanja integrisanog, sveobuhvatnog i održivog ekonomskog rasta u regionu do 2020. godine i izražava nadu da će sprovođenjem Strategije RSS za JIE 2020 biti otvorene nove mogućnosti za povezivanja regionalnih inicijativa sa aktivnostima EU i, između ostalog, olakšan pristup višekorisničkom Instrumentu za pretpristupnu pomoć (IPA) kao i drugim zainteresovanim donatorima.
Uveren sam da regionalna saradnja, orijentisana ka konkretnim projektima, predstavlja osnovu za ostvarivanje ekonomskih i političkih prioriteta regiona. Upravo nam Strategija za JIE 2020 ukazuje da čitav region mora zajednički da se suoči sa pitanjima koja su od ključnog značaja za sve nas, a to su ekonomski rast i kreiranje novih radnih mesta, a ostvarivanje tako značajnih zadataka svakako nije moguće bez međusobne saradnje na regionalnom nivou.
Dame i gospodo,
Budućnost regionalne saradnje zavisi isključivo od nas samih, odnosno od angažovanja svih relevantnih aktera u regionu na produbljivanju međusobnih odnosa na svim nivoima, što je jedini način za postizanje opipljivog napretka.
Takođe, želeo bih da na kraju istaknem da je u prethodnom periodu RSS bio aktivan učesnik u pozitivnim dešavanjima u regionu i da ponovim da će Srbija, kao i do sada, nastaviti da pruža snažnu podršku radu RSS.
Hvala na pažnji."