gototopgototop
ponedeljak, 13. oktobar 2014. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Dačić o Okvirnom programu razvojne pomoći i partnerstva UN sa Republikom Srbijom od 2016. do 2020. godine
+ larger fontnormal font- Smaller font
Dačić na sesiji UNDAFIzlaganje prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na završnom sastanku strateških konsultacija Vlade Srbije i Ujedinjenih nacija:

„Poštovani stalni koordinatore Ujedinjenih nacija,
gospođo Vojačkova Solorano,
Vaše Ekselencije,
Predstavnici civilnog društva,
Dragi prijatelji,

Nalazimo se na početku procesa koji zajedničkim radom Vlade Srbije, resornih ministarstava, Tima Ujedinjenih nacija i UN agencija, uz konsultaciju donatora i nevladinog sektora, vodi zaključenju novog petogodišnjeg Okvirnog programa razvojne pomoći i partnerstva Ujedinjenih nacija sa Republikom Srbijom (UNDAF) za period od 2016. do 2020. godine. Ovo strateško razvojno partnerstvo UN sistema i Srbije će se realizovati u periodu veoma značajnom za Srbiju – periodu intenzivnih pregovora sa EU o članstvu. Pomoć UN agencija razvojnom procesu od velikog je značaja i za proces evropske integracije Srbije, s tim što razvojna pomoć UN ima i širu dimenziju. UN agencije, od kojih je preko dvadeset aktivno angažovano u Srbiji, koristeći svoje komparativne prednosti i bogato znanje i ekspertizu, mogu da pruže dragocenu pomoć u svim oblastima i fazama ekonomskog i socijalnog razvoja zemlje.

Veoma je važno da proces evropske integracije i razvojna pomoć UN sistema budu dobro sinhronizovani i usklađeni. U razgovorima sa administratorom UNDP Helen Klark, koja je posetila Beograd u julu mesecu, uoči Donatorke konferencije povodom katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju, posebnu pažnju smo posvetili načinima na koje Ujedinjene nacije mogu da nam pomognu na putu ka Evropskoj uniji. Tada je kao jedna od mogućnosti za to identifikovana pomoć UN u efikasnom korišćenju i mobilizaciji finansijskih sredstava koja se odobravaju Srbiji.

Protekle nedelje obavljen je prvi deo priprema za zaključivanje novog UNDAF-a u okviru dvodnevnih strateških konsultacija između UN tima i resornih ministarstava Vlade Srbije. Definisano je pet ključnih oblasti koje će predstavljati polaznu osnovu UNDAF-a i to: oblast ljudskih prava, dobrog upravljanja i vladavine prava; razvoj socijalnih i ljudskih resursa koji uključuje oblasti unapređenja zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite; oblast ekonomskog razvoja, rasta i zapošljavanja; oblast životne sredine, klimatskih promena i održive energije i oblast kulture, medija i civilnog društva. Eksperti UN i stručnjaci resornih ministarstava i kancelarija Vlade Srbije su u interaktivnom i intenzivnom dijalogu nastojali da definišu indikatore i moguće ishode partnerstva sa UN u narednom petogodišnjem periodu.

Na početku strateških konsultacija, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samopuprave Kori Udovički, predstavila je razvojne prioritete Vlade Srbije u nastupajućem periodu, koje je premijer Vučić izložio u ekspozeu prilikom formiranja Vlade. Ti razvojni prioriteti treba da budu osnova Okvira partnerstva UN i Srbije. Od izuzetnog značaja je da ishodi i rezultati programa razvojne pomoći i partnerstva budu realni, lako merljivi, konzistentni i konkretni.

U pripremama za usvajanje novog UNDAF-a Vlada Srbije i UN tim već vode konsultacije o Zajedničkoj proceni stanja u zemlji. Već iz prvog Nacrta evidentno je da je zemlja suočena sa ozbiljnim izazovima i teškoćama. Srbija tekuće godine ostvaruje samo 65 % društvenog proizvoda koji je zabeležen 1989. godine. I pored početnih uspeha u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva kada je stopa siromaštva prepolovljena, nastupanjem globalne ekonomske i finansijske krize krajem 2008. godine došlo je do naglog porasta nezaposlenosti i postepenog porasta stope siromaštva. Prioritet Vlade je da se stvore pretpostavke i uslovi za što intenzivniji ekonomski rast i zapošljavanje, posebno mladih, fisklanu konsolidaciju, rectruktuiranje javnih preduzeća, racionalizaciju i veću efikasnost javne adminstracije, unapređenje socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva. Zemlja je suočena sa problemom niskog priraštaja, starenja stanovništva i rastućom emigracijom. Na jednog zaposlenog dolazi jedan penzioner. Taj odnos je pre četrdeset godina bio jedan penzioner prema četiri radnika. U svim ovim oblastima pomoć i ekpertiza UN sistema i agencija će biti veoma važna i dragocena.

U nacionalnim konsultacijama koje je sprovela kancelarija stalnog koordinatora UN za Srbiju pod naslovom "Srbija kakvu želim" u kojoj je anketirano preko četvrt miliona stanovnika, velika većina se zalagala za borbu protiv siromaštva i povećanje životnog standarda, otvaranje novih radnih mesta, dobro upravljanje i odgovorne institucije, bolje usluge zdravstva, obrazovanja i zdraviju životnu sredinu. Ove iskazane želje stanovništva moraju da budu ključni putokaz za naš dalji zajednički rad.

U toku ove godine Srbija je bila suočena sa katastrofalnim poplavama koje su odnele ljudske živote, prouzrokovale ogromnu štetu infrastrukturi, energetskim i proizvodnim kapacitetima i poljoprivredi. Naš region je postao još jedna žrtva klimatskih promena koje, ako ne budu stavljene pod kontrolu, prete da ozbiljno ugroze buduće generacije. Tim Ujedinjenih nacija je bio među prvima koji je pružio urgentnu pomoć za koju još jednom iskreno zahvaljujemo.

Pomoć agencija Ujedinjenih nacija u cilju postizanja bolje osposobljenosti da se suočimo za prirodnim nepogodama će biti od krucijalnog značaja, a poglavlje životne sredine će biti i jedno od težih u našim pregovorima za pristupanje EU. I u tom kontekstu će pomoć UN agencija, kao što su UNDP, UNEP i FAO, u rešavanju i otklanjanju nagomilanih problema u oblasti zaštite životne sredine, biti veoma važna.

U toku prethodne godine Srbija je aktivno učestovala u forumima Ujedinjenih nacija u Njujorku, posvećenim formulisanju Globalne razvojne agende za period od 2015. do 2030. godine. Srbija je bila angažovani član Otvorene grupe za definisanje ciljeva održivog razvoja i Komiteta za finanasiranje održivog razvoja. Globalni razvojni ciljevi koji su usmereni na iskorenjivanje siromaštva, smanjenje nejednakosti, promovisanje održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta i pune zaposlenosti, borba protiv klimatskih promena, obezbeđenje univerzalnog kvalitetnog obrazovanja i zdravstva za sve, su naravno i naši prioriteti. Želimo da u partnerstvu sa Ujedinjenim nacijama radimo na njihovoj punoj realizaciji. Kao članica Ekonomsko-socijalnog saveta UN (EKOSOK) Srbija već daje aktivan doprinos globalnoj raspravi o održivom razvoju u svim aspektima. U tom okviru predstoji i rad na formulisanju nove nacionalne Strategije održivog razvoja na kojoj ćemo raditi u partnerstvu sa UN timom. Kao buduća članica EU Srbija će učestovati u razvojnoj pomoći EU zemljama u razvoju gde će nam takođe biti potrebna pomoć, ekspertiza i podrška UN sistema.

Dame i gospodo,

Predviđeno je da će se novi Okvirni program partnerstva UN i Srbije zaključiti početkom proleća 2015. godine. Potpisaćemo ga stalni koordinator UN gospođa Vojačkova Solorano i ja. Petogodišnji period njegove primene nije dugačak, ali je dovoljan da se za to vreme mnogo toga uradi. Važno je da program bude realno postavljen, jasan, merljiv i akciono orijentisan, čemu će svi resori Vlade dati konkretan doprinos. UN sistem poseduje ekspertizu i stručnost, ali je veoma važna pomoć i podrška donatora od kojih zavisi njegova realizacija. Apelujem na sve donatore da podrže novi UNDAF sa Srbijom.

Hvala".