gototopgototop
sreda, 03. oktobar 2012. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Pod predsedavanjem Srbije započelo sa radom Pedeseto jubilarno zasedanje Generalne skupštine Svetske organizacije za intelektualnu svojinu u Ženevi
+ larger fontnormal font- Smaller font
Pedeseto jubilarno zasedanje Generalne skupštine Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija, otvorio je Stalni predstavnik Misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, ambasador Uglješa Zvekić, u Ženevi, 1. oktobra 2012. godine.

Republika Srbija je 2011. godine izabrana za predsedavajućeg Generalne skupštine WIPO-a sa mandatom od dve godine, što je prvi put da predstavnik jedne zemlje iz Jugoistočne Evrope obavlja ovu visoku dužnost. Ovim činom potvrđen je ugled, kao i vidljivo, aktivno i cenjeno učešće Republike Srbije u Ujedinjenim nacijama. Tome je svakako doprinela i devedeset godina duga tradicija Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

U istupanju, kojim je Generalna skupština WIPO započela rad, Stalni predstavnik Republike Srbije pozvao je učesnike da posebno pažnju posvete sledećim važnim pitanjima.

Potrebno je, pre svega, da se postigne saglasnost o strateškim ciljevima i načinima političkog angažmana u oblasti unapređenja inovacija i zaštite intelektualne svojine. Inovacije su najsnažniji pokretač i pokazatelj stepena i kvaliteta razvoja savremenog globalnog društva. To se odnosi kako na obim inovacija tako i na inovacijsku efikasnost, koja je velika šansa za srednje i manje razvijene zemlje, među kojima je i Srbija. Otuda značaj politike inovacija, obrazovanja i naučnog razvoja.

Trebalo bi pospešiti rad na donošenju međunarodno-pravnih instrumenata (konvencija, ugovora) kojima se podstiču, štite i koriste rezultati kreativnog rada. Usvajanje Pekinškog sporazuma o pravima interpretatora, sredinom ove godine, je od istorijskog značaja. Stalni predstavnik Republike Srbije pozvao je na ubrzanje rada na izradi konvencije o pravima lica sa oštećenim vidom, uz uverenje, da će biti usvojena sredinom 2013. godine.

U radu Generalne skupštine Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, koja traje do 9. oktobra, učestvuju delegacije više od 180 država članica, brojne međunarodne i nevladine organizacije, kao i posmatrači iz privatnog sektora.

Istovremeno, biće održana zasedanja generalnih skupština posebnih međunarodnih ugovora i aranžmana iz oblasti patenata, dizajna, geografskog porekla i drugo.