gototopgototop
Министарство спољних послова Теме
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Процес ЕУ интеграција и регионална сарадња
+ larger fontnormal font- Smaller font
Република Србија потписала је 29. априла 2008. године Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) са Европском унијом, који је ступио на снагу 1. септембра 2013. године.

Овај Споразум, почетак фазе односа уређених свеобухватним уговором између Србије и ЕУ, потврђује перспективу чланства Србије у Европској унији.

Захтев за пријем у чланство Србија је поднела 22. децембра 2009. године. Статус кандидата за чланство у ЕУ Европски савет доделио јој је 1. марта 2012, док је одлуку да се отворе приступни преговори са Србијом донео 28. јуна 2013. године.

                                                                Ток приступних преговора

Општа позиција Европске уније (ЕУ) о приступним преговорима Србије састоји се од два документа: уводног излагања ЕУ на првој Међувладиној конференцији Србије и ЕУ и Преговарачког оквира за приступање Србије ЕУ.

Преговарачки оквир садржи принципе, суштину и процедуре целокупног преговарачког процеса. Тежиште је на условима под којима ће држава кандидат усвајати и извршавати acquis communautaire (правну тековину ЕУ), подељену у 35 тематских поглавља. ЕУ очекује да Република Србија обезбеди пуно спровођење кључних реформи и законодавства, посебно у области реформе правосуђа, борбе против корупције и организованог криминала, реформе јавне управе, независности институција, реформе медија, антидискриминације и заштите мањина. Посебан значај придаје се усклађености динамике преговарачког процеса, односно уједначеном напретку у свим поглављима. Ово се посебно односи на поглавља 23 (правосуђе и основна права) и 24 (правда, слобода и безбедност) чији напредак мора да прати динамику осталих поглавља. Процедура наведена у претходном ставу односиће се и на питања у оквиру поглавља 35.

Отварању поглавља у преговорима претходи screening (скрининг) – аналитички преглед важећег законодавства у одређеној области у Србији и оног у ЕУ за свако од 35 поглавља, изузев Поглавља 34 (институције) за које се по правилу не одржава.

Фаза аналитичког прегледа законодавства почиње тзв. експланаторним скринингом, у оквиру ког Европска комисија представља држави кандидату правне тековине ЕУ подељене у преговарачка поглавља, док се кроз тзв. билатерални скрининг процењује ниво усклађености правног система државе кандидата са правним системом ЕУ. Потом се утврђују разлике између два законодавства и мере за превазилажење ових разлика, на основу чега се израђује акциони план за примену ових мера и дефинише временски оквир.

Након завршетка билатералног скрининга, Европска комисија представља државама чланицама Извештај о скринингу, који садржи препоруке о отварању преговора за одређено поглавље и, евентуално, мерила за отварање преговора о појединим поглављима (opening benchmarks).
Процес скрининга за Србију почео је у септембру 2013. године и завршио се крајем марта 2015. године. Представници ЕК истичу да су задовољни скринингом, јер је показао висок ниво спремности и посвећености српске администрације целом процесу, као и реформама

Међувладине конференције

Преговори Републике Србије о чланству у ЕУ званично су отпочели 21. јануара 2014. године у Бриселу, Првом међувладином конференцијом о приступању Србије ЕУ, на којој су размењени ставови између представника ЕУ и Србије, односно представљен  Преговарачки оквир ЕУ и Уводна изјава Републике Србије.Међувладина конференција може се састајати у политичком формату или на техничком, односно експертском нивоу.

У досадашњем току преговарачког процеса између Републике Србије и Европске уније одржано је укупно седам међувладиних конференција на којима је отворено дванаест преговарачких поглавља, од којих су два истовремено и затворена..

Међувладине конференције о приступању Републике Србије Европској унији

I - 21. јануар 2014. године - Представљени су Преговарачки оквир ЕУ и Уводна изјава Републике Србије
II - 14. децембар 2015. године - Отворена су поглавља 32 – Финансијска контрола и 35 – Остала питања
III - 18. јул 2016. године -  Отворена су поглавља 23 - Правосуђе и основна права и 24 -  Правда, слобода и безбедност
IV - 13. децембар 2016. године - Поглавље 5 – Јавне набавке је отворено, а Поглавље 25 – Наука и истраживање је истовремено отворено и привремено затворено.
V - 27. фебруар 2017. године - Поглавље 20 – Предузетништво и индустријска политика је отворено, док је  Поглавље 26 – Образовање и култура  отворено и истовремено привремено затворено
VI – 20. јун 2017. године – Отворена су поглавља 7 – Право интелектуалне својине и 29 – Царинска унија.
VII – 11. децембар 2017. године – Отворена су поглавља 6 – Право привредних друштава и 30 – Економски односи са иностранством.

Република Србија са своје стране интензивно ради и предузима све потребне мере и активности како би били испуњени основни предуслови да и преостала поглавља што скорије буду спремна за отварање.

Учешће Министарства спољних послова у процесу приступања ЕУ

Представници Министарства спољних послова активно учествују у владиним телима у процесу приступања Европској унији.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова члан је Координационог тела, које је задужено да разматра најважнија питања и усмерава послове из делокруга органа државне управе у процесу приступања ЕУ. О текућим питањима у процесу приступања стара се Савет координационог тела, чији је члан, испред Министарства спољних послова, државни секретар, у својству председника Преговарачке групе 31.

Поред тога што је носилац активности за Преговарачку групу 31 – спољна, безбедносна и одбрамбена политика, Министарство спољних послова учествује у раду следећих преговарачких група за преговоре о приступању Србије Европској унији: Преговарачка група 23 – правосуђе и основна права; Преговарачка група 24 – за питања правде, слободе и безбедности и Преговарачка група 30 – за економске односе са иностранством.

Државни секретар Министарства спољних послова члан је Преговарачког тима Републике Србије и задужен је за вођење преговора у свим поглављима и фазама преговора. Такође, активну улогу у процесу приступања и преговора имају и чланови Мисије Републике Србије при ЕУ, који обављају послове секретара и заменика секретара Међувладине конференције.
Кључне речи: Европска Унија (ЕУ)