gototopgototop
Odštampaj tekst
Govor ministra Dačića na specijalnoj sednici GS UN
+ larger fontnormal font- Smaller font
Govor ministra Dačića na Specijalnoj sednici GS UN o Međunarodnoj konferenciji o stanovništvu i razvoju‏ Govor prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na specijalnoj sednici Generalne skupštine UN posvećenoj Programu akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju nakon 2014. godine:


„Gospodine predsedavajući,
Gospodine generalni sekretare,
Gospodine izvršni direktore Fonda,
Vaše ekselencije,
Predstavnici nevladinih organizacija,
Uvažene dame i gospodo,

Posebna mi je čast i zadovoljstvo da, u ime Republike Srbije, pozdravim ovaj značajan skup. Poboljšanje uslova života i blagostanje svih ljudi, kojima se dvadesetogodišnji Program akcije Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju bavi, i danas su jednako aktuelni i relevantni, kao kada je Program usvojen.

Principi iz Kaira determinisali su pravac aktivnosti članica UN. Činjenica da su ostvarenje ljudskih prava i dostojanstva, starosna i rodna ravnopravnost, unapređenje položaja žena, zaštita reproduktivnih prava i zdravlja, pravo svih na obrazovanje, sastavni deo razvojne agende UN nakon 2015. godine, ukazuje na aktuelnost tih pitanja.

Ovim skupom reafirmišemo važnost univerzalno priznatih prava u ime ljudi i zemalja koje predstavljamo. Svet se promenio za ovih dvadeset godina. Vrednosti u koje verujemo su ostale iste, ali ne i problemi sa kojima se svi suočavamo. Realizacija ciljeva Programa akcije samo je preduslov za život kakav zaslužuje svaki čovek, bez obzira na njegovu nacionalnu i versku pripadnost, pol, starost ili materijalni status.

U toj predanoj borbi za bolje uslova života stanovništva, Vladi Republike Srbije svesrdnu pomoć pruža Kancelarija Fonda UN za stanovništvo u Srbiji, osnovana 2006. godine. Zajednički zadatak nam je da se postojeći problemi negativne stope nataliteta, demografskog trenda starenja populacije, velikog broja emigranata i nezaposlenosti mlađe populacije umanje, a samim tim i posledice, koje ovi negativni pokazatelji imaju na ekonomski rast.

Republika Srbija je u potpunosti posvećena ekonomskom oporavku i unutrašnjim reformama, a na globalnom nivou, teži da da doprinos u realizaciji Milenijumskih ciljeva razvoja i aktivno je učestvovala u formulisanju ciljeva održivog razvoja posle 2015. Članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš prvi spoljnopolitički prioritet, a pristupni proces sagledavamo i kao šansu za poboljšanje uslova života građana.

Dame i gospodo,

Populaciona slika Srbije danas ne razlikuje se od evropske. Starenje stanovništva je najizraženiji populacioni fenomen, a prosečna starost najviša u jugoistočnoj Evropi. Teška ekonomska situacija u zemlji uticala je na pad nataliteta. Tokom poslednjih pedeset godina, udeo mlađe populacije se skoro prepolovio, a oko dvadeset posto stanovništva čine ljudi starosti od 65 i više godina. Posebno je zabrinjavajuće da u Srbiji danas na jednog zaposlenog imamo jednog penzionera. Pre trideset godina taj odnos je bio četiri prema jedan.

I pored teškoća, Srbija čini napore da poboljša položaj starih lica. Savet za pitanja starosti i starenja je osnovan 2007. godine, kao stručno savetodavno telo, koje se bavi sprovođenjem nacionalne politike u vezi sa starijom populacijom i usaglašavanjem sa međunarodnim politikama i strategijama. Kako bismo skrenuli pažnju javnosti na probleme i diskriminaciju kojoj su izloženi i promovisali važnost obezbeđivanja adekvatnog životnog okruženja za stare, svake godine 1. oktobra obeležavamo Međunarodni dan starih, u skladu sa Rezolucijom 45/106 Generalne skupštine UN.

Visoko mesto na našoj agendi zauzima poboljšanje položaja žena. Broj žena na funkcijama je povećan, a njihov udeo u neobrazovanom delu stanovništva manji. Smrtnost trudnica i porodilja u Srbiji je u proteklih deset godina smanjena na nivo proseka evropskog regiona, a broj prekida neželjenih trudnoća skoro prepolovljen. Obezbeđivanjem uslova za sigurno materinstvo, podsticanjem obrazovanja i informisanosti žena, doprinosimo promociji i zaštiti reproduktivnog zdravlja.

Pitanje migracija stanovništva ključno je i za Srbiju. Svake godine se iz zemlje iseli blizu 30.000 stanovnika, koji su najvećim delom višeg ili visokog obrazovanja i za oko deset godina mlađi u odnosu na naš starosni prosek. Suočeni smo, dakle, sa kontinuiranim „odlivom mozgova". Teško je pomiriti se sa tim brojkama, ako se prisetimo da je Srbija krajem 19. i početkom 20. veka, po statistikama, imala najveći priliv imigranata u svetu, odmah posle SAD. Ugled Srbije je bio takav da su mnogi istaknuti naučnici, lekari, političari želeli srpsko državljanstvo.

Gospodine izvršni direktore Fonda,

Uprkos dosad ostvarenom napretku u unapređenju i poboljšanju ukupnih uslova života populacije u Srbiji, mnogi izazovi su pred nama. U cilju rešavanja dela problema stanovništva i poboljšanja uslova života, potrebno je da se izrade Nacionalne strategije za populacioni razvoj i za zaštitu reprodukcionog zdravlja, za šta očekujemo Vašu podršku. Smatramo da bi to značajno doprinelo realizaciji Milenijumskih ciljeva razvoja u Srbiji, koja ostaje snažno posvećena ciljevima održivog razvoja, što demonstriramo i kroz angažman u okviru EKOSOK.

Vaše ekselencije,
Svako ima pravo da se prema njemu postupa onako kako mi želimo da se drugi ponašaju prema našoj deci. Završiću citirajući američkog predsednika Džona Kenedija koji je u obraćanju američkoj naciji 1963. ukazao da su prava svakog čoveka umanjena onda kada su prava samo jednog ugrožena.
Hvala Vam na pažnji."

Ministar Dačić učestvuje na Specijalnoj sednici GS UN o Međunarodnoj konferenciji o stanovništvu i razvoju‏


Govor ministra Dačića na Specijalnoj sednici GS UN o Međunarodnoj konferenciji o stanovništvu i razvoju‏

Ključne reči: govori SAD Ivica Dačić UN