gototopgototop
Одштампај текст
Отворени поступак 2016.
+ larger fontnormal font- Smaller font
Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Папирна галантерија за одржавање хигијене за потребе МСП-а Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  
Обавештење
о закљученом уговору 
11. март 2016.  до 10,00 часова
Услуга додатног и приватног добровољног здравственог осигурања за ванболничко и болничко лечење у иностранству запослених МСП-а и чланова њихових породица за време службовања у иностранству Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација 
Додатне информације и појашњења
Измене и допуне
конкурсне документације
 
Обавештење
о продужењу рока
за подношење понуда 
 
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору 
21. март 2016. до 10,00 часова
Услуга на пословима шпедиције – селидбе дипломатског особља и других запослених министарства, авионом, камионом и бродским контејнером у Дипломатско- конзуларна представништва Републике Србије ДКП РС и из ДКП РС у Републику Србију Позив
за подношење понуда

конкурсна документација  
Одлука
о закључењу
оквирног споразума 
 
Обавештење
о закљученом
оквирном споразуму 
01. јун 2016. до 10,00 часова
Услуга резервације и обезбеђивања авио карата, за потребе Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Појашњење
конкурсне документације 
 
Одлука
о закључењу
оквирног споразума 
 
Обавештење
о закљученом уговору 
 
31. мај 2016. до 10,00 часова
Извођење радова на модификацији постојећег, класичног декоративног осветљења фасаде, на објекту Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација 
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору 
15. август 2016. до 10,00 часова
Канцеларијски материјал и папир рисовани за потребе Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору
за Партију 1

Обавештење
о закљученом уговору
за Партију 2
 
04. август 2016. до 10,00 часова
Посебне фасцикле и кошуљице за трајно одлагање архивске грађе за потребе Дипломатског архива Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Измене и допуне
конкурсне документације
 
Конкурсна документација  
Одлука о додели уговора  
Обавештење
о закљученом уговору 
25. август 2016. до 10,00 часова
Извођење радова на санацији мокрих чворова на вертикали 26 у објекту Министарства спољних послова Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација  
Појашњење
конкурсне документације
број 1
 
Појашњење
конкурсне документације
број 2
 
Појашњење
конкурсне документације
број 3
 
Измењена
и допуњена конкурсна
документација
 
Обавештење
о продужењу рока
за подношење понуда 
 
Појашњење
конкурсне документације
број 4 
 
Појашњење
конкурсне документације
број 5 
 
Одлука
о додели уговора
 
Обавештење
о закљученом уговору
 
25. новембар 2016. до 10,00 часова
Извођење грађевинско занатских радова на текућем одржавању објеката Министарства спољних послова (молерско фарбарских радова, водоинсталатерских радова, столарских, браварских и други занатских интервенција) Позив
за подношење понуда

Конкурсна документација 
Одлука
о додели уговора 
 
Обавештење
о закљученом уговору
 
28. новембар 2016. до 10,00 часова